Bolje obuke javnog zagovaranja za organizacije civilnog društva

Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi istraživanje o potrebama organizacija civilnog društva za
adekvatnim obukama u oblasti javnog zagovaranja.
Broj i kvalitet zagovaračkih inicijativa pokazuje da postoji potreba da se unaprede kapaciteti organizacija civilnog društva za sprovođenje javnog zagovaranja, ali je često teško proceniti koje aspekte treba poboljšati, pošto nema dovoljno podataka o tome. Važno je da samo civilno društvo ima dublji i detaljniji uvid u to kako izgleda sprovođenje aktivnosti organizacija civilnog društva u oblasti javnog zagovaranja.
Stoga, BOŠ poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje su u poslednjih pet godina imale barem jednu zagovaračku inicijativu da popune upitnik koji se nalazi na adresi OVDE. Na osnovu rezultata istraživanja planiraće se sadržaj obuka i materijala u oblasti javnog zagovaranja za predstavnike organizacija civilnog društva, kako bi se u što većoj meri odgovorilo na potrebe organizacija.
Poverljivost i anonimnost učesnika će biti osigurani. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo u istraživačke svrhe, a biće analizirani i prikazani isključivo na grupnom nivou, kao generalni zaključci istraživanja.
Upitnik je potrebno popunite do 30. juna 2019. godine.
Beogradska otvorena škola sprovodi istraživanje u okviru projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“, koji se izvodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sva dodatna pitanja i informacije možete kontaktirati BOŠ putem sledećih imejl adresa: Aleksandra Đurović, aleksandra.djurovic@bos.rs ili Vladimir Pavlović, vmpavlovic@bos.rs.