Caritas Šabac: Avlija održivog razvoja

Beograd. 17. mart 2019. godine- Caritas Šabac je već duži niz godina poznat kao jedan od promotera koncepta socijalnog preduzetništva u Srbiji. Taj koncept uspešno promoviše kroz servise za hemijsko čišćenje i pranje veša „ELIO“. Sa druge strane Caritas Šabac pruža i usluge socijalne zaštite i to pomoć u kući i dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama, i ove usluge su licencirane od strane ministarstva nadložnog za socijalnz zaštitu.

Smart Start ideja Caritas Šabac je Avlija održivog razvoja koja je pomogla da se na imanju Caritas-a Šabac u Bogatiću pokrene kuhinja gde će se spremati hrana za dva dnevna boravka koja ima Caritas Šabac, za stare osobe korisnike usluge pomoć u kući ali i za posetioce etno imanja, korisnike usluga apartmana (partnerstvo sa poljoprivrednim gazdinstvom Damnjanović). Projekat je pomoga i sekundarnoj proizvodnji voća i povrća koja se uzgajaju na imanju Caritas-a (džemovi, slatko, zimnica) kroz opremanje kuhinje.

Ideja projketa „Avlija odživog razvoja“ omogućila je da se objediniti socijalna zaštita, poljoprivreda, usluge iz turizma i ugostiteljstva sa ciljem pune socijalne integracije i uključivanja osoba iz društveno ranjivih grupa kao i da se pospeši razvoj ugroženih ruralnih područja.

Ako imate vremena svratite i posetite ovo prelepo uređeno imanje i time dajte podršku Caritas-u Šabac i načinu na koji rade.