CEMA: Održana radionica za produkciju podkasta “Ništa o nama bez nas”

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka u okviru projekta “Osobe sa invaliditetom – građani reporteri u kriznim situacijama“ održao je edukativnu radionicu za produkciju podkasta.

Cilj projekta je aktivno učešče OSI u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja i proizvodnji medijskih sadržaja koji će doprineti objektivnom i na činjenicama zasnovanom informisanju o njihovom položaju, kako u svakodnevnom životu, tako i u kriznim situacijama (Covid 19).

Radionicu su vodile čačanske novinarke, Svetlana Kojanović i Milena Gavrilović, koje su pored teoretskog i praktičnog rada pokrenule učesnike na razgovor o problemima sa kojima se suočavaju tokom pandemije korona virusa. Kako je rečeno to je, pre svega, potpuna izolacija iz socijalne sredine (zbog teških i hroničnih oboljenja i pripadnosti visokorizičnoj grupi) što dodatno ugrožava njihov položaj, psihološko stanje i isključenost iz društvenih dešavanja. Osim toga, prisutan je i strah od javnog nastupa, nerazumevanja sredine i marginalizacija. Zato im je, ističu učesnici, ova vrsta podrške veoma važna kako bi njihovi stavovi i problemi sa kojima se suočavaju bili prepoznati u javnom prostoru i kod lokalnih organa vlasti.

Pored osoba sa invaliditetom, u radionicu su bili uključeni i novinari lokalnih medija, personalni asistenti i studenti – volonteri koji su kroz praktičan rad stekli bazična znanja za produkciju podkasta – medijskog formata koji je u usponu. Uz popularnost ovog žanra, širi se i mreža uređaja na kojima se slušaju, pa je u poslednjih godinu dana „pametni zvučnik“ postao važan u oblasti informisanja.Cilj je da se proizvedeni medijski sadržaji publikuju na društvenim mrežama, web portalima udruženja OSI i lokanim medijima i da se svojim ličnim angažvanjem osobe sa invaliditetom izbore za veći medijski prostor u svojim sredinama. 

Inače, ova aktivnost je realizovana u skladu sa motom invalidskog pokreta ‘’Ništa o nama bez nas’’, a Centar za monitoring i aktivizam – CEMA priprema serijal podkasta sa ovim nazivom koji će se publikovati početkom jeseni.

Projekat “Osobe sa invaliditetom – građani reporteri u kriznim situacijama“ se realizuje uz prodršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više