Centar Biopolis poziva na seminar

Beograd, 25.08.2022.

Centar za biopolitičku edukaciju Biopolis poziva na seminar “Vakcinacija protiv kovida 19 u kontekstu novih varijanti virusa, dugotrajne kovid i post-kovid sekvele”, Naučni program Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovaj seminar je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod reg. brojem А-1-1401/22 kao nacionalni seminar 1. kategorije i nosi 6 poena.

Zahvaljujući zajedničkom radu Biopolis i Medicinskog fakulteta – omogućeno je da kurs u okviru inicijative Znanje za zdravlje bude besplatan za zainteresovane lekare iz cele Srbije. Seminar će se održati online, a autorka kursa je doc. dr Emina Milošević. Pored nje, predavači biti i prof. dr Miloš Marković i doc. dr Vladimir Perović.

Informacije o održavanju prvog seminara će uskoro biti dostupne. Prijavljivanje je moguće preko ZSS-a, ili na e-mail adresu centar.biopolis@gmail.com .

Izvor: Biopolis

Program posvećen kontinuiranom radu na zdravlju i prevenciji pod nazivom “Znanje za zdravlje – Zdravlje nije kampanja” je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.  #ACTprojekat #ACTekipa #AKTivniZajedno