Centar E8 traži programskog lidera/ku

Objavljeno: 18. marta 2024. godine

Pozicija: Tim lider_ka IDE GLAS kampanje
Radno vreme: Pola radnog vremena
Period angažmana: 3+7 meseci
Očekivani početak angažmana: 15. april 2024.
Uslov: prebivalište u Srbiji

CENTAR E8 je organizacija koja radi sa mladima i za mlade  od 2004. godine u Beogradu. Tokom dvadeset godina kontinuiranog rada, porasli su i profilisali se u ekspertsku organizaciju, čiji su programi namenjeni omladini širom Srbije. CENTAR E8 danas je zajednica koju čine stalni programi i entiteti, uključujući: REFLEKTOR TEATAR, društveno-angažovano pozorište sa stalnim repertoarom; ZOOMER.RS, omladinsku internet platformu čije sadržaje kreiraju mladi, za mlade; PROGRAM ZA RODNU RAVNOPRAVNOST i PROGRAM ZA POLITIČKU PARTICIPACIJU. Njihov je rad jedinstven i prepoznatljiv po kombinaciji neformalne edukacije i omladinskog rada, sa pozorišnom, kulturnom i medijskom produkcijom.

U okviru PROGRAMA ZA POLITIČKU PARTICIPACIJU već treću godinu zaredom realizuje se IDE GLAS kampanja. Sa ciljem da povećaju političku participaciju u Srbiji, u prethodne dve godine njihovi aktivisti/kinje su kroz door-to-door akciju razgovarali sa preko 100 000 građana/ki prenoseći im poruku kampanje. U želji da poboljšalju svakodnevni život u svojoj lokalnoj zajednici, mladi u 13 opština i gradova su pokrenuli inicijative i obratili se lokalnim samoupravama da reše probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju.

Angažovanje građana je suština bez koje demokratija ne može da postoji, zbog toga nastavljaju da ohrabruju da se uključe u političke procese. Mladi koje je IDE GLAS kampanja okupila u svoju aktivističku mrežu će do februara 2025. godine, kroz još pet talasa kampanje i akcijama u okviru svojih lokalnih inicijativa, pomoći građanima_kama da poboljšaju svoj svakodnevni život i usmere rad lokalnih samouprava ka rešavanju problema u zajednici.

Tim IDE GLAS kampanje čine četiri članice sa iskustvom u sprovođenju terenskih kampanja, koordinaciji velikog broja aktivista/kinja i direktnoj komunikaciji sa građanima/kama. Širi tim kampanje čini i veliki broj aktivista/kinja. Traži se  osoba koja bi se pridružila timu, koja ne mora da poseduje iskustvo, ali poseduje liderski potencijal i spremna je za rad i učenje. 

Zaduženja i zadaci u timu za političku participaciju dele se na nedeljnom i dnevnom nivou, u skladu sa aktivnostima na IDE GLAS projektu. Obim posla može da varira: neki periodi su intezivniji od drugih. Ukupno radno vreme je 20 sati nedeljno, ali to vreme nije fiksno već se usklađuje prema aktivnostima. Periodi trajanja terenske kampanje su intenzivniji i zahtevaju veće angažovanje i više sati rada, dok su periodi između manje intenzivni. Angažman uključuje česta putovanja od grada do grada u Srbiji i koordinaciju više timova unutar jednog geografskog regiona, zbog toga nam nije važno iz kojeg grada dolazite, već jedino da imate prebivalište u Srbiji. Angažman podrazumeva rad od kuće, sastanke sa timovima (onlajn i uživo), kao i prisustvo treninzima za aktiviste/kinje.

 • Bavićete se formiranjem, izgradnjom i razvojem nekoliko timova tokom trajanja projekta
 • Zajedno sa ostalim članovima/cama tima, bavićete se koordinacijom kampanje i komunikacijom sa aktivistima/kinjama
 • Koordinisaćete lokalnim timovima tokom trajanja terenske kampanje
 • Svakodnevno ćete izveštavati o napretku kampanje
 • Redovno ćete prisustvovati sastancima i treninzima za aktiviste/kinje
 • Radićete na razvoju plana i vodićete sprovođenje lokalnih inicijativa u nekoliko gradova

 

Potrebna je:

 • Posvećenost demokratizaciji kroz rad sa mladima
 • Želja za sticanjem znanja iz oblasti društvenih kampanja, javnog zagovaranja i lokalnih politika
 • Odgovornost pri izvršavanju zadataka
 • Izražene veštine komunikacije
 • Organizovanost, dinamičnost i snalažljivost
 • Sposobnost rada u velikim timovima
 • Napredne organizacione veštine i veštine planiranja
 • Kreativnost, otvorenost, iskrenost i radoznalost
 • Posvećenost i efikasnost u radu

 • Vreme ćete provoditi sa velikim brojem entuzijastičnih i posvećenih mladih sa kojima delite vrednosti
 • Imaćete priliku za rad u dinamičnom okruženju, za razvoj kreativnosti i donošenje novih ideja
 • Upoznaćete se sa metodologijom kreiranja i realizacije kampanja i lokalnih inicijativa
 • Steći iskustvo koje će ti značiti u tvom budućem profesionalnom razvoju

Ukoliko verujete da ispunjavate ove uslove, pošaljite prijavu, najkasnije do 25. marta 2024. popunjavanjem onlajn FORMULARA.

Prijava sadrži generalna pitanja o vama i vašem dosadašnjem radu, prostor gde možeteda upload-ujete svoj CV, kao i gde možete da podelite svoje motive za rad u timu IDE GLAS kampanje Centra E8. Posebnu pažnju obratite na opis svojih motiva za rad, jer to može biti presudno za dalji proces selekcije.

Dodatna pitanja, ukoliko ih imate, možete uputiti pismenim putem na adresu: centar@e8.org.rs

O rezultatima konkursa biće obavešteni kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor. Oni će biti pozvani na razgovor i upućeni u dalje procedure ovog konkusa.

Izvor: Centar E8