CEPRIS: Radionice kao pomoć sudijama i tužiocima

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, u 2019. godini održeće još četiri radionice.
Do sada su održane radionice u Vranju (6. jun), Leskovcu (7. jun) i Požarevcu (14. jun).
Radionice su koncipirane na isti način, sa istim rasporedom tema. Svaka tema je obrađivana u okviru posebne sesije.

Odlučeno je da se pripreme i objave rukovodne smernice koje bi olakšale postupanje tužilaca i sudija u moralno spornim situacijama.

U sve tri održane radionice učestvovalo je 60 predstavnika teritorijalno bliskih sudova i tužilaštava.

Radionice su pretežno ocenjene odličnim ocenama, među kojima se ističu: zadovoljstvo učesnika izborom gradova, tačnije činjenicom da se „zašlo“ izvan regionalnih centara koji su uobičajeno povlašćeni manifestacijama slične vrste, relevantnost a dotadašnja zapostavljenost teme, postignuta interaktivnost i umeće rukovodilaca sesija.