CIVICUS Resilient Roots traži konsultante za proces prikupljanja podataka u Srbiji

Beograd, 31. jul 2018. godine

Tim Resilient Roots-a u Civicusu traži konsultante za proces prikupljanja podataka u Srbiji i nizu drugih zemalja.

Šta je Resilient Roots?

Resilient Roots sprovodi inicijativu, koordinisanu od strane Civicusa, u saradnji sa Keystone Accountability i Accountable Now, u cilju pružanja podrške organizacijama u razvijanju pilot projekata kojima se povećava odgovornost prema njihovim primarnim konstituentima. Biće uključene raznovrsne organizacije koje rade na nacionalnom i lokalnom nivou i koje će dobiti finansijsku i tehničku podršku za dizajn, implementaciju i ocenjivanje svojih projekata.

Zašto su potrebni konsultanti?

Radi ostvarivanja ovih ciljeva, traži se 7 konsultanata koji će pomagati u prikupljanju podataka u Nikaragvi, Srbiji, Grčkoj, Zimbabveju, Ugandi, Madagaskasru i Tajlandu. Biće sprovedeno anketiranje primarnih konstituenata organizacija sa pilot projektima u ovim zemljama, kako bi se utvrdilo koliko odgovornim oni smatraju te organizacije. Konsultanti će konkretnije:

-sprovoditi anketiranje lično ili telefonom sa različitim grupama konstituenata

-prisustvovati aktivnostima i događajima organizovanim u okviru pilot projekata kada to bude relevantno

– prevoditi odgovore iz anketa na engleski jezik

-organizovati i upoređivati podatke i informacije iz anketa

Od konsultanata se traži:

-tečnost u radu na engleskom i srpskom jeziku

-iskustvo u anketiranju i vođenju intervjua lično ili preko telefona

-razumevanje problema odgovornosti prema konstituentima predstavlja plus

-mogućnost rada tokom prve dve nedelje septembra, oko pet dana

Rok i način prijave:

Vremenski okvir i raspored aktivnosti se razlikuje u zavisnosti od lokacije, najveći deo posla će se obavljati između 27. avgusta i 14. septembra 2018. godine.

Ukoliko želite da se prijavite, molimo vas da pošaljete pismo zainteresovanosti na jednoj stranici, na resilientroots@civicus.org, u kome ćete predstaviti svoje iskustvo i sposobnost za obavljanje ovog posla, zajedno sa očekivanom dnevnom naknadom u američkim dolarima do 14. avgusta 2018.

Pismo zainteresovanosti mora uključivati:

-najmanje dva primera (idealno hiperlinka) posla koji ste radili na engleskom (idealno vezano za prikupljanje podataka ili istraživanje)

-kontakt dve osobe koje mogu da daju referencu

-prijave će biti pregledane čim budu primljene i biće moguće potvrditi konsultanta pre isteka roka za prijavu.