Civilno društvo danas

Civilno društvo je važan faktor u očuvanju demokratije i promociji dijaloga u jednom društvu. Insistiranjem na zaštiti ljudskih prava, demokratije i tolerancije ono predstavlja branu od jačanja desnog ekstremizma, saglasili su se učesnici Dijaloga u Centru „Civilno društvo danas“.
Više informacija na linku.