Civilno društvo u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma u Srbiji

Na linku možete pronaći publikaciju Civilno društvo u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma u Srbiji. Takođe, na linku je i regionalni izveštaj o sprovedenom mapiranju.
Publikacija sadrži nalaze istraživanja o identifikovanim organizacijama civilnog društva, verskim organizacijama i formalnim i neformalnim grupama u lokalnim zajednicama, koje rade na području P/SNE u Srbiji, te pruža razumevanje kvaliteta i potencijala njihovih odnosa s ključnim lokalnim, nacionalnim i regionalnim akterima iz javnog, građanskog i poslovnog sektora. Mapiranje je sprovedeno korištenjem jedinstvene robusne metodologije mapiranja koju je implementirao svaki partner.
Konzorcijum sačinjen od šest OCD sa zapadnog Balkana istovremeno sproveo mapiranje širokog spektra aktera relevantnih za sprovođenje aktivnosti u oblasti prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma (P/SNE).
Mapiranje je deo regionalnog projekta Zajednice na prvom mestu: Stvaranje hub-a organizacija civilnog društva za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije koji sprovode Centre for Legal Civic Initiatives / Centar za pravne građanske inicijative (Albanija), Hope and Homes for Children / Nada i domovi za decu (Bosna i Hercegovina), Partners Kosova – Center for Conflict Management / Partneri Kosova – Centar za upravljanje konfliktima (Kosovo), Forum MNE (Crna Gora), Center for Common Ground / Centar za zajedničku osnovu (Makedonija) i Cultural Center DamaD / Kulturni centar DamaD (Srbija), a finansijski ga podržava Evropska unija kroz Civil Society Facility and Media Programme / Program za civilno društvo i medije 2016–2017, Konsolidovanje regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva.
(Kulturni Centar DamaD)