CNZD traži diplomiranog socijalnog radnika

Objavljeno: 14. novembra 2023. godine

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je neprofitna organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srbije, 2010. godine, s misijom unapređenja zaštite dece i njihovih prava, kroz preventivno-edukativne aktivnosti, informisanje i stručno usavršavanje, pružanje psihološke i pravne podrške, socijalnu inkluziju i socijalne usluge, kao i javno zagovaranje u cilju unapređenja javnih politika u ovoj oblasti.

Vizija Centra je odgovorno društvo u kojem svako razume, prihvata, poštuje i štiti prava dece.

Centar čini tim osoba različitog pola, starosti, struke i interesovanja, ali sa zajedničkim ciljem, da svojim angažovanjem unaprede bezbednost dece u Srbiji. Pomenutoj misiji dodatno će doprineti pokretanjem novog programa, namenjenog deci i mladima sa problemima i poremećajima u ponašanju, s namerom razvijanja socijalnih veština i kompetencija kod njih radi prihvatanja pozitivnih modela ponašanja, koja će im omogućiti lakše i efikasnije suočavanje sa izazovima u svojoj razvojnoj fazi. Da bi uspeli u tome, potrebno im je pojačanje socijalnog radnika/ce za:

 

 • Vođenje dokumentacije o korisnicima (trijaža, individualni plan, dosijei, indikatori, mesečni izveštaj);
 • Savetodavni rad sa korisnicima i porodicom;
 • Komunikacija sa relevantnim institucijama;
 • Izveštavanje nadležnim organima o rezultatima i promenama kod korisnika;
 • Učestvovanje u planiranju i sprovođenju programskih aktivnosti usluge;
 • Učestvovanje u kreiranju novih sadržaja i daljem unapređenju usluga za korisnike;
 • Učestvovanje u ostalim aktivnostima Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

 

Obavezni uslovi:

 •  stručno zvanje dipl. socijalni radnik i licenca za pružanje usluge socijalne zaštite;
 • potvrda o nekažnjavanju i da se ne vodi krivični postupak;

 

Od vas se očekuje:

 • Važno vam je da se konstantno usavršavate i da to znanje primenjujete u praksi;
 • Posedujete dobre organizacione veštine;
 • Fleksibilni ste i spremni da se prilagodite različitim potrebama korisnika i njihovih porodica;
 • Imate holistički pristup sagledavanju i rešavanju problema;
 • Empatični ste i usmereni na identifikovanje, analiziranje problema i pronalaženje odgovarajućih rešenja;
 • Posedujete veštinu asertivne komunikacije i dobrog usmenog i pismenog izražavanja;
 • Dobro funkcionišete u timu, važno vam je da gradite dobre odnose i saradnju sa kolegama i saradnicima;
 • Dobro se snalazite na računaru (prvenstveno MS Office);
 • Poželjno je da dobro govorite i razumete engleski jezik (B2);
 • Prednost je ukoliko živite u Novom Sadu ili ste spremni da se preselite.

 

Ponuda:

 • Ugovor na neodređeno vreme, nakon probnog perioda od 6 meseci;
 • Prilika za profesionalni i lični razvoj, kroz stručna usavršavanja, studijska putovanja i saradnju sa najstručnijim ljudima u oblasti zaštite dece, iz regiona i sveta;
 • Rad sa stručnom i posvećenom grupom ljudi u organizaciji gde je svačije mišljenje podjednako važno;
 • Pomoć kolega u procesu adaptacije na novo radno okruženje i poslovne izazove;
 • Priliku da budete deo misije za zdravije i sigurnije odrastanje dece.

 

Ukoliko vam se opisana pozicija čini zanimljivom i imate znanje koje se traži, prijavite se i pridružite se timu slanjem svog CV-a (i motivacionog pisma, ukoliko želite) na adresu: kontakt@cnzd.rs najkasnije do 26. novembra 2023. godine.

Izvor: CNZD