CRTA poziva predloge projekata

Objavljeno: 7. decembra 2023. godine

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA poziva predloge projekata organizacija civilnog društva koje jasno identifikuju problem, koju promenu politike žele i odlučne su da kroz proces javnog zastupanja postignu uspeh tako što će značajno doprineti da se promene dogode.

Cilj Programa je stvaranje prostora za intenzivnije uključivanje građana i građanki u procese donošenja odluka kroz podršku organizacijama civilnog društva u korišćenju postojećih mehanizama i kanala komunikacije sa donosiocima odluka, kako bi uspostavili dobre prakse i primerom da je promena moguća inspirisali i osnažili druge.

Program podrazumeva finansijsku podršku organizacijama civilnog društva za sprovođenje zagovaračke inicijative. Udruženi možemo više da postignemo, pa iako partnerstvo nije obavezno, ohrabruju se organizacije da se prijave u partnerstvu, koaliciji ili mreži sa drugim organizacijama i neformalnim grupama. Potrebno je da organizacija već ima jasnu ideju o poželjnoj promeni politike i da u sklopu narativnog predloga projekta predstavi nacrt predloga politike koji bi kroz projekat zastupala. Za vreme trajanja projekta, organizacijama će na raspolaganju biti mentorska podrška kako bi dodatno uobličile svoje predloge, dok je u fokusu programa sam proces zastupanja koji bi trebalo predvideti kroz konkretne i dobro osmišljene zagovaračke korake.

Formulare za prijavu možete preuzeti na sledećim linkovima:

Narativni predlog projekta koji sadrži nacrt predloga politike (formular)

Predlog budžeta (formular)

Popunjen upitnik (formular)

Projektnu dokumentaciju potrebno je poslati na grants@crta.rs najkasnije do srede, 10.1.2024. godine do 23:59 časova. Prijavu nasloviti sa: Odluke su tamo gde su građani 2023 – Ime organizacije.

Program podrške će biti predstavljen na info sesiji koja će se održati online u sredu, 20.12.2023. godine. Učešće je potrebno prijaviti najkasnije do ponedeljka, 18.12.2023. godine putem sledećeg linka.

Zainteresovani sva pitanja mogu slati tokom celog trajanja poziva na e-mail adresu: grants@crta.rs.

Izvor: CRTA