CRTA zapošljava!

Objavljeno: 16. januara 2023. godine

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA traži kolegu ili koleginicu koji bi se pridružio/la timu na poziciji administrativnog asistenta/asistentkinje!

Opis posla administrativnog asistenta ili asistentkinje:

 • Obezbeđivanje efikasnih administrativnih procesa u Crti;
 • Ažuriranje i arhiviranje dokumentacije u elektronskom i papirnom obliku;
 • Evidentiranje ulazne i izlazne korespondencije;
 • Sortiranje, slanje i primanje pošte prema instrukcijama nadređenog;
 • Rukovanje korespondencijom Crte – e-mailom i telefonskim pozivima (pravovremena komunikacija sa pozivaocima, pružanje informacija, prosleđivanje poziva/e-mailova i/ili uzimanje poruka i dalje praćenje po potrebi);
 • Ažuriranje lista kontakata i dobavljača Crte;
 • Administrativno vođenje procesa javnih nabavki;
 • Nabavka kancelarijske opreme i materijala;
 • Vođenje različitih poslovnih evidencija i delovodnika, kao i zapisnika sa internih i eksternih sastanaka;
 • Dočekivanje posetilaca i obrada njihovih upita na efikasan način;
 • Rezervisanje smeštaja, putnih karata, avionskih karata i organizovanje službenih putovanja;
 • Slaganje i vođenje finansijske dokumentacije za potrebe administriranja različitih projekata koje Crta sprovodi;

 

Veštine koje je potrebno da poseduje administrativni asistent ili asistentkinja:

 • Napredno znanje rada na računaru (naročito Excel, Word i Google Suite okruženje);
 • Napredno poznavanje alata, dokumentacije i pravnog okvira za kadrovske procese;
 • Organizovanost, pedantnost, kooperativnost i komunikativnost;
 • Pisana i verbalna komunikacija na srpskom i engleskom jeziku;
 • Iskustvo na sličnim poslovima minimalno dve godine;
 • Sposobnost za izvršavanje više zadataka istovremeno;
 • Sposobnost pedantnog i pravovremenog praćenja složenijih poslovnih procesa;
 • Informisanost i interesovanje za oblasti kojima se bavi Crta;

 

Da bi vaša prijava bila kompletna, neophodno je da sadrži:

 • biografiju sa relevantnim iskustvom i poslovnim referencama (CV)
 • motivaciono pismo ne duže od jedne stranice

 

Prijave je potrebno poslati najkasnije do petka 27.01.2023. godine do 23:59h, na: budideo@crta.rs.

Prednost imaju:

 •  kandidati/kandidatkinje sa iskustvom u radu u civilnim sektoru i/ili sa civilnim sektorom;
 • kandidati/kandidatkinje sa iskustvom rada u administrativnim poslovima i poslovnoj komunikaciji sa različitim vrstama međunarodnih i domaćih pravnih lica.

 

Izvor: CRTA