Danas se obeležava Dan planete zemlje

Beograd, 22. april 2020. godine – Svakog 22. aprila se obeležava Dan planete Zemlje s ciljem da ojača svest ljudi o poštovanju životne sredine i prirode. Ove godine se obeležava 50 godina od obeležavanja prvog Dana planete Zemlje 22.aprila 1970. godine. Tog dana je, sa ciljem da se odbrani planeta, na ulice SAD izašlo više od 20 miliona Amerikanca, što je bio prvi masovni i javni skup sa namerom da se zaštiti životna sredina.

Mnogi ekolozi smatraju taj događaj prekretnicom u istoriji oblikovanja ekološke svesti.

Tema ovogodišnjeg Dana planete Zemlje je borba protiv klimatskih promena kao trenutno jednog od najvećih izazova čovečanstva.

U proteklih godinu dana bili smo svedoci tome – suočili smo se sa najtoplijim letom, požarima od Australije do Amazonije, a u većem delu Srbije snega skoro da nije bilo ove zime.

Glavni razlog tome su klimatske promene, a glavni krivac je čovek i njegovo loše postupanje sa životnom sredinom.

Usled prevelikog emitovanja štetnih gasova, u Zemljinoj atmosferi ostaje više CO2, što zadržava više sunčevog zračenja, a samim tim, dovodi do podizanja srednje temperature Zemlje. Procene su da bi se nivo mora mogao podići čak i za sedam  metara usled topljenja glečera.

Predlažemo nekoliko aktivnosti koje mogu kod učenika da podstaknu svest o značaju dobrog ophođenja prema našoj planeti, a imjući u vidu vanrednu situaciju u zemlji i online nastavu.

  • Na primer, možete predložiti učenicima da naprave kratku prezentaciju na temu klimatskih promena, zagađenosti u velikim gradovima, ugroženosti pojedinih zemalja od podizanja nivoa mora, reciklaži, itd.
  • Takođe, možete organizovati debatu učenika o tome kako će Zemlja izgledati u budućnosti. Učenici mogu da se podele u dve grupe- jedna, koja će imati za cilj da prikaže Zemlju u kojoj nije došlo do osvešćivanja čoveka o potrebi da se zaštiti okolina, u kojoj čovek i dalje povećava ispuštanje štetnih gasova u atmosferu, odlaže otpad na nepropisnim mestim, koristi teško razgradivu ambalažu, – i druga, koja će prikazati Zemlju u kojoj se ulažu napori da se ona zaštiti i vodi više računa o tome kako se ophodimo prema njoj. Izlaganja je moguće predstaviti putem aplikacija Skype, Edmodo, Whereby ili Zoom.
  • Osim toga, uvek možete organizovati mini izložbu radova koji su napravljeni korišćenjem starih novina ili kartona. Izložbu možete organizovati na web stranicama vaše škole.
  • Jedan od predloga je i poseta virtuelnoj botaničkoj bašti ili možete odgledati edukativni video tokom časa.

Predlog za web stranicu koju nude virtuelne posete botaničkim baštama možete videti ovde.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više