Danas se obeležava Svetski dan prava deteta

Beograd, 20. novembar 2019. godine

Danas se obeležava Svetski dana prava deteta. Dečja prava moraju da budu prioritet svakog društva. Svetski dan prava deteta usvojen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine radi unapređenja saradnje i solidarnosti među nacijama. Kako bi se naglasila neophodnost zaštite i nege dece, pet godina kasnije, 1959. godine usvojena je Deklaracija o pravima deteta sa 10 principa u cilju omogućavanja deci da uživaju  ljudska prava i slobode.

Prava deteta garantovana su Konvencijom za prava deteta usvojenom 1989. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ovaj međunarodni ugovor  proklamuje ideju da sva deca, bez izuzetka, imaju jednaka prava.

Svako dete na svetu ima pravo na obrazovanje. Pravo na zdravstvenu zaštitu. Pravo na slobodno izražavanje mišljenja. Pravo na informisanje. Pravo na zaštitu od zlostavljanja. Pravo na zaštitu od zanemarivanja. Pravo na zaštitu od eksploatacije. Pravo na zaštitu od diskriminacije.

Svako dečje pravo mora da se poštuje i štiti.

Ovaj dan služi kao podsetnik na neophodnost postojanja konstantnog  unapređenja razumevanja između dece širom sveta. Podstičemo vas da se angažujete u isticanju važnosti igre i da interaktivnim pristupom zainteresujete decu da razmisle o značaju prava koja imaju, ali i obaveze poštovanja drugih. Povodom Svetskog dana prava deteta možete da se podsetite na važnost razvijanja tolerancije, kako među vršnjacima, tako i prema svima drugima. Mogu da se osmisle aktivnosti poput organizovanja društvenih igara uz korišćenje kartica sa dečjim pravima, u vidu igre memorije ili kviza. Takođe, ovaj datum može da se iskoristi kao podsetnik o važnosti higijene, zdrave ishrane i fizičke aktivnosti.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više