Dani socijalnih prava u Endžio habu

Objavljeno: 11. maja 2022. godine

A11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava organizuje manifestaciju u cilju razmene iskustava, povezivanja i zajedničkog delovanja na polju promocije i zaštite socijalnih prava.

Trodnevno okupljanje „Dani socijalnih prava“ odvijaće se desetog, dvanaestog i trinaestog maja u Endžio habu (Dobračina 4) u Beogradu. Organizator želi da okupi sve koji se u svakodnevnom životu i profesionalnom radu zalažu za unapređenje socijalnih i ekonomskih prava i ima ambiciju da ovogodišnja manifestacija bude tek prvi skup takve vrste.

„Nastojaćemo da ‘Dani socijalnih prava’ postanu tradicionalno godišnje okupljanje u maju kada ćemo osmišljavati i razrađivati strategije u borbi sa rastućim društvenim nejednakostima, prekarizacijom rada, nesigurnošću stanovanja, povlačenjem države iz svoje socijalne uloge“, konstatuje se u najavi.

Manifestaciju 10. maja, u 19 časova, otvara izložba Sanje Knežević i Nikole Radića Lucatija povodom deset godina od prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja „Belvil“. Najvećim iseljenjem u Srbiji 26. aprila 2012. godine izmešteno je preko hiljadu Roma i Romkinja. A11 želi da skrene pažnju na to da su problemi sa kojima se suočavaju pripadnici romske zajednice u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje mahom nerešeni.

U četvrtak, 12. maja, od 11 do 12.30 časova, A11 će predstaviti svoj godišnji izveštaj o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

„Predstavljanje izveštaja o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji koji je pripremila Inicijativa A11, prilika je da se podsetimo sistemskih prepreka u ostvarivanju ovih prava, kao i da ukažemo na neke od novih praksi koje su nastale nakon izbijanja pandemije korona virusa, a koje dodatno otežavaju ili onemogućavaju najugroženije građane i građanke da ostvare garantovana ljudska prava“, navodi se u najavi.

„Dani socijalnih prava“ završavaju se 13. maja, od 16 do 18 časova, razgovorom o regionalnim perspektivama ekonomskih i socijalnih prava u kom će učestvovati Marigone Drevinja iz Institut za socijalne politike „Musine Kokalari“ (Priština), Martina Markolović iz Akcije za ljudska prava (Podgorica), Sara Lalić, predstavnica Centra za mirovne studije (Zagreb), Sandra Kasunić iz Sindikata radnika u organizacijama civilnog društva „Skupa“ (Zagreb) i Danilo Ćurčić iz A11. Razmena iskustava na ovoj panel diskusiji trebalo bi da pomogne u osmišljavanju mogućih strategija otpora i borbe protiv dominantnih politika države, u okolnostima u kojima države, umesto da pruže oslonac, odmažu građanima u ostvarivanju njihovih socijalnih i ekonomskih prava.

Izvor: MAŠINA