Debata „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“

Objavljeno: 22. juna 2022. godine

Fondacija Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, u četvrtak, 23. juna 2022. godine od 12 do 14 časova organizuje debatu na temu „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“.

Veštačka inteligencija, kao brzorastuća oblast koja svetu donosi velike promene, postaje sve važnija tema i u Srbiji. Država je usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2025. godine i osnovala Nacionalnu platformu za razvoj veštačke inteligencije i Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju. Pored velikog uticaja na obrazovni sistem i naučno-istraživačku zajednicu, razvoj veštačke inteligencije će se nesumnjivo reflektovati i na privredu i svet rada.

Da li je Srbija spremna za upotrebu veštačke inteligencije u funkciji ekonomskog rasta, zapošljavanja i kvalitetnijeg života građana? Imamo li dobar zakonodavni okvir za to? Kako sistem obrazovanja priprema stručnjake/inje potrebne tržištu rada kada su u pitanju zanimanja povezana sa veštačkom inteligencijom ili se pod njenim uticajem menjaju. U kojoj meri se privreda uspešno prilagođava novim i inovativnim modelima poslovanja? Kako sindikati gledaju na neminovnu promenu radnih mesta, nestanak nekih od postojećih i stvaranje potpuno novih zanimanja? Kakvi su položaj i prava digitalnih radnika i radnica u Srbiji? Da li se dovoljno vodi računa o pitanjima iz sfere bezbednosti i etike koja nameće ubrzani razvoj i primena veštačke inteligencije, naročito imajući u vidu važnost zaštite ličnih podataka građana/ki?

Na ova i druga otvorena pitanja koja će poteći od samih učesnika/ca i predstavnika/ca medija, FCD želi da potraži moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju.

Uvodničari/ke:

  • Ljubica Ilić Vojnović, Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Vladimir Lalošević, Unija poslodavaca Srbije, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine
  • Branka Anđelković, Centar za istraživanje javnih politika
  • Darko Božičić, asistent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu
  • Tijana Nikolić, specijalistkinja za veštačku inteligenciju u konsultantskoj kompaniji Sogeti u Holandiji

 

Moderatorka: Petrica Đaković, novinarka

Izvor: FCD