Drugi javni poziv u okviru programa „Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu”

Beograd, 7. jul 2023. godine

Drugi javni poziv za podnošenje predloga projekata u okviru regionalnog projekta „Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) ima za cilj da podrži projekte organizacija civilnog društva usmerene na promociju i zaštitu prava žrtava i preživelih tokom sukoba 1990-ih, kao i njihovih porodica.

Projekat će ojačati lokalne aktere da podignu svest javnosti o prošlim zločinima, uključujući dijalog i razmenu mišljenja između širokog spektra zainteresovanih strana, posebno mladih i budućih lidera/ki, kako bi doprineli/e boljem razumevanju zločina počinjenih tokom sukoba 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije. Projekat će efikasno uključiti rodnu ravnopravnost, sistematskim uključivanjem rodne perspektive i rodno odgovorne pravde.

Sve intervencije će imati za cilj povećanje, kako odgovornosti za ratne zločine u regionu, tako i javne podrške za to, kao i jačanje dijaloga unutar društava i između etničkih grupa o zločinima počinjenim tokom 1990-ih, a sve u cilju postizanja održivog mira u regionu i izgradnje otpornijeg društva i jače društvene kohezije.

Dodeljivanje grantova se istovremeno pokreće u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji,  kroz otvoren poziv za dostavljanje predloga projekata. Javni poziv je usmeren na organizacije civilnog društva, uključujući udruženja žrtava, koja pružaju podršku žrtvama i njihovim porodicama, na rodno odgovoran način.

Poziv je otvoren od 6. jula do  3. avgusta 2023. godine.