Drugi javni poziv za Core grantove

Objavljeno: 5. jula 2023. godine

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Srbije.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva spoljnih poslova realizuje konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i evroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

  • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana;
  • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti;
  • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana;
  • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana.

 

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje deluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

  • Sigurnost i stabilnost
  • Upravljanje

 

Detaljne smernice možete pronaći ovde: Aneks 1 – Smernice za aplikante za Core grantove, kao i na stranici našeg Vodiča kroz potencijalne izvore finansiranja, OVDE.