Druženje sa izbeglicama i nepraćenom i razdvojenom decom

Beogradski centar za ljudska prava je 9. novembra organizovao posetu Muzeju Nikola Tesla i ručak za izbeglice i nepraćenu i razdvojenu decu koja su u postupku azila.

Kroz interaktivnu turu i aktivno učešće u izložbi, izbeglice i tražioci azila su bili u mogućnosti da se bliže upoznaju sa radom i dostignućima Nikole Tesle.

Nakon završetka obilaska, usledio je tradicionalni zajednički ručak uz razgovar, razmenu iskustva i međusobno bolje upoznavanje.