EcoHub – Asistent na projektu

EcoHub je omladinska ekološka organizacija nastala 2016. godine sa ciljem širenja ekoloških znanja u Srbiji kroz projekte praktične ekološke edukacije i jačanje mladih da kreiraju održivije i ekološki odgovornije društvo. Vizija udruženja EcoHub je kreiranje održivih i zelenih urbanih zajednica kroz ekološku edukaciju i praktične projekte.

Do sada su organizovali 10+ eko meetup-a, tribina i edukacija a najviše su ponosni na projekat „Eko Radionice“ koji su realizovali u saradnji sa odabranim osnovnim školama u Beogradu. ?

Novi ciklus projekta počinje u oktobru 2019. godine, na kome će učestvovati preko 50 studentata i oko 600 učenika koji će u roku od tri meseca kreirati praktične ekološke radionice i na ovaj način širiti svest i dobru praksu o zaštiti prirode i kreiranju održivog urbanog okruženja.

Oni su mali tim kome u ovom momentu treba pojačanje – mladi i entuzijastični ljudi koji dele  njihovu viziju. Kao asistent na projektu imaćeš šansu da:

✅koordinišeš grupama studenata/Eko mentorima na projektu „Eko Radionice“
✅upoznaš alate projektnog menadžmenta i digitalnog marketinga
✅stekneš iskustvo i rad u timu
✅razviješ komunikacione, organizacione i prezentacione veštine

Pravi kandidat treba da ima:
✅iskustvo u volonterskom radu
✅minimalnog znanja o radu na projektu
✅želju za radom i prenošenjem znanja
✅timski igrač

Anganžman Asistenta na projektu traje od Avgusta do Decembra 2019. godine sa mogućnošću produžetka. Radno vreme je fleksibilno i u dogovoru sa organizacionim timom. Mesto održavanja projekta je Beograd.
Rok za prijavu je nedelja, 28.07.2019. godine do ponoći.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na office.ecohub@gmail.com

Prijavu možete popuniti ovde.