Efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku

Rad Osnovnog suda u Šapcu, sa fokusom na izvršnom postupku, bila je tema otvorenih vrata održanih 13. decembra 2019. u Šapcu.

Istraživač BCBP Saša Đorđevićgovorio je o ulozi organizacija civilnog društva u povezivanju institucija sa građanima. Naglasio je i važnu ulogu na ukazivanje na probleme sa kojima se građani susreću i važnost udruživanja kako bi se oni rešili. Podsetio je na Združenu akciju „Krov nad glavom“, koja je sprečila prinudno iseljenje porodica iz 150 kuća iz stanova u Srbiji.

Svetlana Dimitrijević, sudija  Osnovnog suda,  istakla je da sud postaje kontrolni organ za izvršitelje. Po novom zakonu koji će stupiti na snagu 1.  januara 2020., nova uloga suda u prvostepenom postupku biće smanjena, dok će se povećati obim rada u drugostepenom postupku.

Mila Milosavljević, javni izvršiteljza područje Višeg suda u Šapcu i Privrednog suda u Valjevu, podsetila je da se zakon menjao i da su se nadležnosti izvršitelja uvećavale, pa su javni izvršitelji postali „mini sudovi“. U Šapcu ih ima 5, sa po 10 zaposlenih. Govorila je i o postupku naplate od strane izvršitelja i o problemima sa kojima se susreću na terenu.

Uroš Poluga, ispred USAID-a, istakao je važnost dostupnosti informacija građanima u izvršnom postupku da bi isti bio brži, bolji i pravedniji. Najavio je da će u narednoj godine biti uvedene tri elektronske mere podrške.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Šapcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Projekat je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).