Evropski pokret zapošljava!

Objavljeno: 11. oktbra 2023. godine

Evropski pokret u Srbiji otvara konkurs za zaposlenje na poziciji: Menadžer projekta.

Evropski pokret u Srbiji (EPuS), kao jedna od najstarijih organizacija civilnog društva u Srbiji, svoju misiju i stručne kapacitete posvećuje strateškom radu u zagovaranju evropskih vrednosti, zalaganju za reforme predviđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU, kao i unapređenju procesa evropskih integracija Srbije.

Projektni/a menadžer/ka je odgovoran/a za osmišljavanje, organizaciju, upravljanje i svakodnevnu implementaciju projekata EPuS-a, operacionalizaciju i određivanje vremenskog rasporeda za sve aktivnosti u projektima, kao i identifikaciju nepredviđenih rizika, te izveštavanje o napretku projekata.

Opis posla:

 1. Osmišljavanje, organizovanje, planiranje aktivnosti, vremenskog rasporeda i resursa projekata,
 2. Operacionalizacija aktivnosti projekata i identifikacija potencijalnih rizika,
 3. Svakodnevna implementacija i upravljanje projektima,
 4. Upravljanje projektnim timom,
 5. Komunikacija sa učesnicima u projektima i eksternim partnerima,
 6. Priprema i upravljanje budžetima projekata, praćenje rashoda po aktivnostima projekata u skladu sa predviđenim budžetom,
 7. Staranje o uspešnosti i kvalitetu posla i izveštavanje o implementaciji aktivnosti projekata,
 8. Koordinacija sa odeljenjem finansija u pripremi finansijskih izveštaja po projektima,
 9. Staranje o valjanosti dokumentacije neophodne za izveštavanje po projektima,
 10. Podrška menadžmentu i savetovanje u strateškom planiranju i koordinaciji sa eksternim partnerima i donatorima,
 11. Učešće na sastancima, konferencijama, javnim/medijskim događajima za potrebe Evropskog pokreta u Srbiji,
 12. Praćenje tekućih aktivnosti i koordinacija sa timom EPuS-a u obavljanju posla iz svog delokruga,
 13. Za svoj rad je neposredno odgovoran/na generanom/noj sekretaru/ki EPuS-a.

 

Kvalifikacije, veštine i iskustvo:

 1. Diploma visokog obrazovanja iz ekonomije, menadžmenta, ili srodnih oblasti (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 2. 5 godina iskustva i znanja u upravljanju i implementaciji projekata, najmanje 3 godine iskustva u implementaciji projekata koje finansiraju inostrani donatori, posebno EU,
 3. Odlične veštine strateškog planiranja, komunikacije i umrežavanja,
 4. Efikasne organizatorske i liderske veštine
 5. Sposobnost za samostalan rad i za rad u timu,
 6. Sposobnosti upravljanja rizicima i prilagođavanja neplaniranim situacijama,
 7. Sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa,
 8. Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika (nivo C1).
 9. Posedovanje vozačke dozvole

 

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 reči) i 1 do 3 kontakt informacije za preporuku na adresu: office@emins.org. Dokumenta za prijavu se šalju pod naslovom „Prijava na konkurs za menadžera projekta, (Ime i Prezime)” isključivo elektronskim putem na navedenu imejl adresu.

Rok za slanje prijava je  23. oktobar 2023. godine do 17 časova.  Biće kontaktirani samo oni kandidate koji uđu u uži izbor.

Izvor: Evropski pokret Srbija