FCD: Insistiramo na poštovanju standarda dostojanstvenog rada

Beograd, 09.10.2023.

Standardi dostojanstenog rada znače zaradu koja omogućava dostojanstven život, pravo na bezbedne i zdrave uslove rada, na socijalni dijalog, sindikalno udruživanje  

Fondacija Centar za demokratiju, povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada, podseća da su prava vezana za rad sastavni deo korpusa ljudskih prava i da se na jednak način moraju poštovati i štititi.

Država Srbija je ratifikovala međunarodne ugovore kojima se obavezala da će preduzeti sve mere da omogući zaposlenima da imaju dostojanstven životni standard.

Konstantan rast cena i visoke stope inflacije, poskupljenje energenata i rast akciza dovode do daljeg pada životnog standarda, zbog čega veliki broj zaposlenih, a posebno oni sa najnižim primanjima, ne mogu da zadovolje ni osnovne egzistencijalne potrebe.

Socijalni dijalog u društvu je relativizovan, a Vlada je donela odluku o minimalnoj zaradi od 47.154 dinara za 2024. godinu, što je već u ovom trenutku značajno ispod čak i minimalne potrošačke korpe od 52.155,31 dinara, a posebno od prosečne potrošačke korpe koja iznosi 100.003,77 dinara (prema poslednjim raspoloživim podacima za jun 2023).

Minimalne zarade moraju pratiti realne troškove života, kako bi radnicima i radnicama i njihovim porodicama obezbedile dostojanstven život i kako bi se umanjili rizici za produbljivanje pretećeg siromaštva u Srbiji.

Ekonomski rast nije praćen povećanjem standarda dostojanstvenog rada, što je po ciljevima održivog razvoja Agende 2030 UN zadatak koji treba da primenjujemo. Cilj 8 održivog razvoja, koji se upravo i zove „ekonomski rast i dostojanstven rad“, znači da nema održivog ekonomskog rasta bez dostojanstvenog rada.

Zaštita radnih prava je značajna i u kontekstu pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom i potrebom da uskladimo zakonodavstvo i institucionalnu praksu sa standardima koji postoje u EU. Da ljudi u Srbiji imaju bolje radnopravno okruženje i zaštitu, bolju socijalnu zaštitu, efikasniju politiku socijalne inkluzije i da ne budu diskriminisani na radu. Moramo da se borimo protiv svake vrste diskriminacije na radu i u vezi sa radom, da više doprinesemo rodnoj ravnopravnosti u sferi rada, da priznamo i regulišemo neplaćeni rad i da iskorenimo dečji rad.

Izvor: Fondacija Centar za demokratiju