FEMIX proširuje tim!

Beograd, 30. jun 2023. godine

Kolektiv Femix nastavlja da se razvija i u narednom periodu restrukturiše tim. Otvoren je poziv za priključivanje njihovom timu, s obzirom da im je potrebno pojačanje iz redova menadžerki i producentkinja  u kulturi ili projektnih menadžerki  u civilnom sektoru. Bilo bi dobro da imate iskustvo u omladinskom radu i angažovanju, ali nije neophodno.

Očekivanja od nove članice tima:

 • koordinacija projekata u organizaciji u saradnji sa članovima i članicama tima
 • komunikacija sa partnerima, saradnicima/ama i donatorima
 • poznavanje i praćenje organizacija, kolega i dešavanja na domaćoj kulturnoj sceni i civilnom sektoru
 • doprinos boljem uključivanju i pozicioniranju Femixa u domaći sektor u kulturi, posebno kulturnoj politici
 • timski rad i saradnja sa članicama Femixa i usklađivanje sa vrednostima, organizacionom kulturom i drugim  dimenzijama delovanja Femixa
 • odgovornost, revnosnost, pouzdanost u sprovođenju dogovorenih zadataka i aktivnosti i produktivno korišćenje radnog vremena za doprinos ciljevima i planovima Femixa i razvoju organizacije u smeru kulturnog sektora i kulturnih politika
 • iskustvo u pisanju projekata i izveštavanju
 • organizacija i priprema različitih događaja
 • osnovno poznavanje finansijskog menadžmenta i administracije u civilnom sektoru
 • aktivno korišćenje pismenog i usmenog engleskog jezika

 

Šta možete da očekujete:

 • angažman koji podrazumeva 40 časova ili 20 časova nedeljno, prema dogovoru
 • fleksibilan rad od kuće ili iz co-working prostora u Beogradu
 • službeni kompjuter
 • privatno zdravstveno osiguranje
 • bezbedno psihološko okruženje
 • prostor za kreativan, profesionalan i ličan rast i podršku
 • probni rad od 3 meseca, Ugovor o radu
 • početak rada od 1. septembra

 

 Femixica je fleksibilna i samostalna u radu, odlučna, efikasna, poseduje komunikacijske veštine, voli timski rad uz uvažanje različitosti. Ona razume, živi i diše ljudska prava, feminizam, solidarnost i prihvata različitosti.

Ne traži se savršena menadžerka, već Femixica koja prepoznaje ove vrednosti i želi da napreduje sa Femix-om!

CV poslati na mejl majajosic@femix.info sa naznakom „Prijava na oglas za posao” do 20. jula.

Femix deluje u okviru Organizacije za promociju aktivizma OPA (matični broj udruženja: 17603043), koja postoji od 2004. godine.

Kolektiv mladih žena Femix kroz pružanje podrške, povezivanje, edukaciju, istraživanja i dijalog sa donosiocima odluka teži ka tome da su devojčice, devojke i žene osnažene i ravnopravne na kulturnoj sceni i u društvu. Prvi projekti okupljeni pod imenom Femix pokrenuti su 2010. godine. Bili su namenjeni promociji i afirmaciji ženskog stvaralaštva u različitim umetničkim oblastima, prvenstveno kroz audio-vizuelne i druge kreativne forme. Njihov cilj bila je podrška mladim ženama i devojkama zainteresovanim za kreativno izražavanje da svojke sklonosti afirmišu, težeći ličnom i profesionalnom razvoju. Projekti i inicijative su nastajali i tekli kako je rastao i menjao se tim mladih žena okupljen oko Femixa, prateći potrebe zajednice i otkrivajući nove uglove delovanja. Pod okriljem Femixa do sada je organizovano gotovo 100 koncerata, izložbi, filmskih projekcija, radionica, festivala i drugih događaja koje je posetilo, pregledalo i pohađalo više hiljada ljudi. 

Izvor: FEMIX