Fenomena širi tim – javni pozivi za saradnice i saradnike u 2024. godini

Objavljeno: 1. aprila 2024. godine

Udruženje Fenomena je udruženje građanki sa ciljem borbe protiv rodne neravnopravnosti i drugih sa tim povezanih problema koja deluje unutar lokalne zajednice, ali koja sprovodi projekte na regionalnom, državnom i prekograničnom nivou.

Od samog osnivanja, organizacija neprestano radi na smanjivanju rodno zasnovane diskriminacije i nasilja. Fenomena radi direktno sa ženama koje su preživele nasilje u porodici kroz pružanje licenciranih socijalnih usluga i pravne podrške. Pored toga, udruženje je unapredilo svoje znanje i stručnost u oblasti analize i istraživanja politika, i razvilo programe obuka za različite ciljne grupe, uključujući nevladine organizacije i javnu upravu.

Fenomena je uvela inovativne programe za izgradnju kapaciteta pružalaca/teljki usluga, omogućila poboljšanja politika na polju rodne ravnopravnosti, podržava umrežavanje Mreže „Žene protiv nasilja“ u Srbiji (VAWN) kao regionalna koordinirajuća organizacija za Jugozapadnu Srbiju, i predstavlja Srbiju u Evropskoj mreži protiv nasilja (Women against violence Europe) kao kontaktna tačka Srbije u WAVE.

Ovom prilikom, predstvljamo nekoliko javnih poziva ovog udruženja:

  1. Fundraising Pool of Experts odnosno Registar stručnjaka/inja za pisanje projekata i prikupljanje sredstava koji im u budućnosti mogu pomoći u ovom poslu i olakšati njihov rad. Ovaj konkurs je stalno otvoren.

 

  1. Poziv za istraživače/ice za monitoring primene Istanbulske konvencije odnosno praćenje primene GREVIO preporuka u oblasti besplatne pravne pomoći i analizu odgovora Republike Srbije na GREVIO evaluacioni upitnik. Poziv za dostavljanje ponuda otvoren je do 12.4.2024. u ponoć.

 

  1. Program stručne prakse u Fenomeni u trajanju do devet meseci sa prosečnim nedeljnim angažmanom oko 10 sati. Program je namenjen mladima od 18 do 30 godina starosti. Rok za prijavu je do kraja aprila ove godine.

 

U narednih nekoliko nedelja otvaraju još nekoliko poziva:

  • Poziv za tim pravnika/ca koji će biti konsultanti/kinje u analizi primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i predlozima za unapređenja ovog zakona.
  • Pozivi za stručne saradnike/ce za izradu strategije komunikacije, odnose sa javnošću i monitoring i evaluaciju godišnjeg programa rada Udruženja Fenomena.