Fond za humanitarno pravo zapošljava

Objavljeno: 25. septembar 2023. godine

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju istraživača/ice:

Opis poslova:

 • Istraživanje krivičnih dela počinjenih tokom ili u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji;
 • Pisanje krivičnih prijava i izveštaja/dosijea o počiniocima zločina;
 • Mesečno, periodično i godišnje izveštavanje o svom radu i obavljenim poslovima na projektu.

 

Potrebne kvalifikacije i veštine:

 • Završen fakultet humanističkih nauka (pravni, političke nauke, filozofski itd.);
 • Radno iskustvo od najmanje 2 godine na poslovima u oblasti tranzicione pravde ili zaštite ljudskih prava;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada Fonda za humanitarno pravo;
 • Poznavanje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS);
 • Iskustvo u istraživačkom radu i pisanju izveštaja i/ili naučnih članaka;
 • Odlično poznavanje MS Office paketa;
 • Izrazita analitičnost i orijentisanost ka detaljima;
 • Spremnost za timski rad;
 • Sistematičnost i ažurnost u vođenju dokumentacije u vezi sa projektom.

 

Prednost će biti data kandidatima sa sledećim kvalifikacijama i iskustvom: 

 • Master diploma iz oblasti tranzicione pravde ili ljudskih prava;
 • Poznavanje Baze objedinjenih sudskih spisa MKSJ i MRMKS.

 

U CV-u ili motivacionom pismu navesti kontakte jedne ili više osoba koje mogu posvedočiti o ispunjenosti gore navedenih kriterijuma.

CV i motivaciono pismo poslati elektronskim putem na adresu:  konkurs@hlc-rdc.org. Navesti naziv pozicije za koju aplicirate.

Poželjno je uz prijavu dostaviti i:

 • Izveštaj, članak ili drugi autorski tekst (objavljen i/ili neobjavljen).

 

Rok za prijavu 10. oktobar 2023. godine

Izvor: Fond za humanitarno pravo