Fond za humanitarno pravo zapošljava!

Objavljeno: 1. decembar 2023. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP), organizacija koja se bavi nasleđem ratova u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih – u programima dokumentovanja, uspostavljanja pravde i memorijalizacije žrtava ratnih zločina, traži posvećenog/u i veštog/u profesionalca/ku koji/a će ojačati tim iskusnih istraživača/ica i praktičara/ki.

FHP zapošljava koordinator/ku projekta koji/a ćebiti odgovoran/a za implementaciju i dalji razvoj programa te za praćenje i izveštavanje o realizaciji aktivnosti. On/ona će koordinisati rad tima od tri-četiri člana i biti direktno odgovoran/na zamenici izvršnog direktora.

Opis zaduženja:

 • koordinacija aktivnosti koje FHP sprovodi u oblasti kulture sećanja;
 • praćenje rada FHP-a u oblasti kulture sećanja;
 • osmišljavanje novih aktivnosti i rad na daljem razvoju programa memorijalizacije;
 • istraživanje i pisanje tekstova o različitim temama u oblasti kulture sećanja (članci, izveštaji, predlozi praktičnih politika i sl.);
 • uspostavljanje i održavanje saradnje s relevantnim organizacijama, institucijama i pojedincima u Srbiji, regionu i šire;
 • praćenje događaja u oblasti kulture sećanja u Srbiji i postjugoslovenskom prostoru;
 • doprinos obezbeđivanju finansijskih sredstava za nove projekte praćenjem otvorenih poziva i drugih mogućnosti prikupljanja sredstava i učestvovanjem u osmišljavanju predloga projekata;
 • komunikacija s donatorima i priprema izveštaja o realizaciji projekta;
 • ostale programske i projektne aktivnosti prema potrebi.

 

Za obavljanje navedenih aktivnosti, kandidat/kinja treba da ispunjava sledeće uslove:

 • završene master ili doktorske studije iz oblasti tranzicione pravde, kulture sećanja, suočavanja s prošlošću, izgradnje mira ili drugih relevantnih oblasti;
 • iskustvo u radu na temama vezanim za ratove devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji;
 • najmanje tri godine iskustva u radu na projektima;
 • odlično poznavanje rada na računaru;
 • tečno poznavanje bosansko-hrvatsko-srpskog i engleskog jezika.

 

Prednost će imati kandidati/kinje koji/e imaju:

 • objavljene radove u oblasti tranzicione pravde, kulture sećanja, izgradnje mira ili drugih relevantnih oblasti;
 • iskustvo u koordinaciji projekata.

 

Angažman zahteva puno radno vreme i rad u kancelariji u Beogradu.

Prijave treba da sadrže biografiju (CV) i motivaciono pismo sa informacijama o razlozima za prijavu na konkurs i ključnim oblastima potencijalnog doprinosa programu memorijalizacije Fonda za humanitarno pravo. Prijave slati na konkurs@hlc-rdc.org najkasnije do 17. decembra 2023. godine. Nakon razmatranja prijava, biće obavešteni/e samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Izvor: FHP