Fondacija Ana i Vlade Divac u potrazi za menadžerom/kom projekta

Beograd, 01.09.2023.

Fondacija Ana i Vlade Divac u potrazi je za menadžerom/kom projekta sa punim radnim vremenom za regionalni omladinski projekat koji finansira EU.

Menadžer projekta će biti odgovoran za koordinaciju implementacije projektnih aktivnosti na Zapadnom Balkanu i Turskoj koji vodi Fondacija Divac, kao i voditi mrežu omladinskih organizacija Zapadnog Balkana i Turske čiji je cilj da obezbede veće učešće mladih u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Više informacija o projektu možete pročitati OVDE.

Svi zainteresovani mogu svoj CV poslati na mejl posao@divac.com do srede 13.09.2023.

Potrebne kvalifikacije:

  • Univerzitetska diploma političkih nauka, međunarodnih odnosa, ekonomije, razvojnih studija ili druge relevantne oblasti ili univerzitetska diploma sa odgovarajućim iskustvom.
  • 5 godina iskustva i znanja u upravljanju i implementaciji projekata, uključujući projekte fokusirane na mlade.
  • Najmanje 3 godine iskustva u implementaciji projekata koje finansira EU.
  • Poznavanje nacionalne vlade, posebno Ministarstva omladine i sporta, nacionalne strategije za mlade i politika lokalne samouprave i akcionih planova za mlade.
  • Znanje o omladinskim strategijama i omladinskim projektima u regionu, sa posebnim fokusom na Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Tursku.
  • Dosadašnja saradnja sa omladinskim organizacijama u Srbiji i regionu.
  • Poznavanje politika i strategija za mlade EU i uspešnih omladinskih projekata koji se sprovode u zemljama EU.
  • Iskustvo u izgradnji i održavanju partnerstva na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

 

Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac