Formiran Centar za informacije i analizu pri EEAS-u

Objavljeno: 30 januara 2024. godine

Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) tj. diplomatska služba EU obaveštava da je u skladu sa Strateškim kompasom, formiran Centar za informacije i analizu s ciljem da podrži civilno društvo u deljenju njihovih saznanja o incidentima, kao i pretnjama stranog manipulisanja informacijama i uplitanja.

Više informacija: europa.eu/!xK9hXx