Forum za tranzicionu pravdu

REKOM mreža pomirenja i Fond za humanitarno pravo organizuju XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama 21. i 22. decembra. Forum za tranzicionu pravdu predstavlja platformu za diskusiju o aktuelnim temama vezanim za različite aspekte procesa tranzicione pravde na postjugoslovenskom prostoru. Ove godine se održava u online formatu i program će biti moguće pratiti putem Kudo platforme.

Forum za tranzicionu pravdu će u dva dana i tri panela obuhvatiti diskusije o stanju tranzicione pravde, politikama sećanja i komemoracijama, i pitanju nestalih u postjugoslovenskim društvima.

Prvog dana Foruma, 21. decembra, biće održana dva panela.

U okviru prvog panela pod nazivom „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”, panelistkinje i panelisti ponudiće uvid u trenutan status procesa tranzicione pravde u zemljama regiona i krizu tranzicione pravde sa kojima se postjugoslovenska društva suočavaju. Link preko kog možete pratiti panel: https://live.kudoway.eu/ad/220219288069

Tema drugog panela „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ je memorijalizacija. Izlaganja na ovom panelu baviće se analizom zvaničnih politika sećanja i obeležavanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, sa posebnim fokusom na komemoracije žrtava i njihove instrumentalizacije. Link preko kog možete pratiti panel: https://live.kudoway.eu/ad/220216954847

Drugog dana Foruma, 22. decembra, biće održan panel posvećen nestalima. Na panelu „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ razgovaraće se o nestalima na prostoru bivše Jugoslavije i pitanju sećanja na one čiji posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni. Link preko kog možete pratiti panel: https://live.kudoway.eu/ad/220216100681