Glasajte za predstavnike/ce OCD u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Beograd, 21.06.2023.

Pozivamo vas da se uključite i glasate za predstavnike/ce civilnog društva u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Rok za glasanje je petak 30. jun 2023. Molimo vas da to učinite kako bismo imali što reprezentativnije predstavnike/ce u Savetu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavilo je Listu prihvaćenih kandidata koji ispunjavaju kriterijume naznačene u Javnom pozivu organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Organizacije koje su na Listi prihvaćenih kandidata su: Asocijacija Duga, Mreža organizacija za decu Srbije, Transparentnost Srbija, Centar za evropske politike, Trag fondacija, Građanske inicijative, Balkanska istraživačka mreža, Fondacija “Centar za demokratiju”, Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, Beogradska otvorena škola, Odbor za ljudska prava Niš, Evropski omladinski centar Vojvodine i Caritas Šabac.

Javni poziv bio je objavljen na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i bio je otvoren za podnošenje prijava u periodu od 24. maja do 7. juna 2023. godine. 

Nakon isticanja roka za prigovor, Komisija će utvrditi i objaviti na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog konačnu Listu prihvaćenih kandidatura za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Druga faza procesa izbora predstavnika civilnog društva za kandidaturu u Savetu počinje u petak 23.06. 2023. godine i to upućivanjem poziva organizacijama civilnog društva da glasaju za kandidate sa konačne Liste prihvaćenih kandidata.

Uputstvo za glasanje biće objavljeno na internet stranici Ministarstva, a rok za glasanje je do 30. juna 2023. godine.