Globalni poziv Povereničkog fonda UN-a za okončanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund)

Objavljeno: 14. decembra 2023. godine

U svetlu završetka ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja izdvaja se vest da Poverenički fond Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund) 10. decembra 2023. godine objavljuje svoj 27. Globalni poziv za podnošenje predloga.

Pozivaju se organizacije civilnog društva, posebno za prava žena, organizacije koje vode žene, grassroots i male organizacije, sa dokazanom stručnošću u okončanju nasilja nad ženama i devojčicama da predaju svoje predloge na engleskom, francuskom ili španskom jeziku do 1. februara 2024.

S obzirom na  globalni kontekst upornih humanitarnih kriza i sukoba koji pogoršavaju rizik od nasilja nad ženama i devojčicama, poziv za podnošenje predloga usvaja dvostruku strategiju.

Opšti prozor je otvoren za predloge organizacija civilnog društva koje imaju za cilj okončanje nasilja nad marginalizovanim ženama i devojčicama, uključujući i one koje se suočavaju sa višestrukim oblicima diskriminacije. U isto vreme, uspostavljen je „Poseban prozor za rešavanje nasilja nad ženama i devojčicama pogođenim krizom”, dajući prioritet aplikacijama izbeglica i lokalnih organizacija za prava žena koje se fokusiraju na prevenciju i odgovor na nasilje nad izbeglicama i/ili prisilno raseljenim ženama i devojkama.

Period realizacije projekata je od četiri do pet godina, a iznos granta se kreće od 150.000 do milion USD. Pogledajte poziv, OVDE.

Prijave se podnose preko jedinstvenog Sistema za menadžment grantovima (GMS). Informativne sesije će biti organizovane na engleskom, francuskom i španskom 8, 9, i 10. januara 2024. godine.