Globalni standardi za odgovornost OCD

U vreme kada organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u globalnim društvenim promenama i zagovaranju za ljudska prava, odgovornost i transparentnost su od suštinskog značaja. U tom kontekstu, važno je prepoznati da su organizacije civilnog društva suočene sa zajedničkim izazovima širom sveta, uključujući smanjenje prostora za građansko delovanje, nedostatak poverenja i politizaciju organizacija civilnog društva. Ovi izazovi dodatno naglašavaju potrebu za odgovornim i transparentnim radom OCD. Stoga, uspostavljanje globalnih standarda za odgovornost i transparentnost postaje ključno. Ti standardi postaju važan alat za očuvanje integriteta civilnog društva usled sve većih pritisaka i osiguravaju da civilno društvo ostane temeljna snaga za promene.

Takođe, da bi održale kontinuiranu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama, organizacije civilnog društva moraju razumeti njihove potrebe, vrednosti i pronaći efikasne načine saradnje za postizanje promena. Povratne informacije sa svih tih strana treba da utiču na odluke organizacija, kako bi se osiguralo stalno poboljšanje rada i izgradilo poverenje.

Uzimajući u obzir ove potrebe organizacija, Globalni standardi za odgovornost OCD pružaju sveobuhvatan okvir za deljenje odgovornosti širom sveta, definisanje osnovnih principa odgovornosti i podršku implementaciji dobrih praksi.Oni se fokusiraju na slušanje i odgovaranje na iskustava onih kojima i za koje organizacije civilnog društva rade. Sastoje se od 12 obaveza organizovanih u tri klastera – ono što OCD žele postići, njihov pristup promenama i unutrašnje prakse. Svaka obaveza ima određene korake koje organizacije obećavaju da će preduzeti, kako bi obezbedile sveobuhvatan i integrisan pristup odgovornosti.

Kroz obaveze poput Pravde i jednakosti, Prava žena i Rodne ravnopravnosti, Zdrave planete, Trajnih pozitivnih promena, People driven work, Snažnog partnerstva, Zagovaranja za temeljne promene, Otvorene organizacije, Osnaženih i efikasnih osoblja i volontera, Dobro iskorišćenih resursa, Responzivnog donošenja odluka i Odgovornog rukovodstva, OCD se obavezuju da će podržavati principe odgovornosti, transparentnosti i etičkog ponašanja.  Da bi efikasno primenile ove standarde, organizacije dobijaju upustva koja nude praktične savete u upotrebi standarda u različitim situacijama, uključujući i indikatore napretka kako bi se ocenilo ostvarenje clijeva i njihov uticaj na njihove zajednice.

Globalni standardi namenjeni su dobrovoljnom usvajanju od strane OCD, mreže OCD, vlada, donatora i zainteresovanih strana, a pored toga služe i kao alat za podržavanje propisa i politika finansiranja.

Podržan konzorcijumom partnera iz celog sveta, Globalni standardi ističu kolektivnu posvećenost unapređenju odgovornosti unutar globalne zajednice OCD i podsticanju pozitivnih društvenih promena na globalnom nivou.

Ovi standardi mogu biti korisno sredstvo i za organizacije u Srbiji, omogućavajući im da pokažu transparentnost i odgovornost. Oni predstavljaju praktičan okvir koji se lako prilagođava različitim kulturnim, geografskim i organizacijskim potrebama, što ih čini veoma korisnim alatom.

Globalne standarde odgovornosti možete pronaći OVDE.