GODIŠNJA NAGRADA ZA AKTIVNE GRAĐANE – POKRETAČI PROMENA 2019

Bez aktivnog učešća građana i civilnog društva u prepoznavanju i rešavanju problema u jednoj zajednici nema napretka. Javno zagovaranje omogućava organizovanim građanima da dođu do željenih promena, utiču na donosioce vlasti i da pritom pridobiju podršku od šireg kruga građana i javnosti. Mnogobrojne aktivnosti organizacija i građana često ostaju nepriznate i nedovoljno vidljive za veliki deo javnosti. Vođeni time, pokrenuta je inicijativa za dodelu godišnje nagrade za aktivne građaneNagrada koja slavi pokretače promena, motivisane građane koji istrajavaju u svojim naporima da poboljšaju svoj i živote svojih sugrađana. Ovom nagradom želimo da slavimo dobro u zajednici.

Na osnovu prethodnih dostignuća i naše vizije boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama, želimo da prepoznamo uspešne inicijative koje su značajno doprinele razvoju lokalnih zajednica ili donele promene na nacionalnom nivou.

Cilj ove nagrade je da oda priznanje, pruži finansijsku podršku i prepozna organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje nastoje da svoje zajednice učine boljim.

Ukoliko među vama prepoznajte te pokretače promena, pozivamo vas da do 27. oktobra nominujete inicijative koje smatrate značajnim, inicijative koje su postigle promenu u zajednici.

PROPOZICIJE KONKURSA

Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva, u okviru I i II kategorije, kao i neformalne grupe, u okviru III kategorije koje su tokom prethodne dve godine (period od 01.01.2017. do 31.8.2019. godine) implementirale kampanje javnog zagovaranja koje odgovaraju cilju konkursa.

Ko može da nominuje?

• svi zainteresovani građani i građanke

• organizacije civilnog društva

• neformalne grupe

KATEGORIJE

 

I – SARADNJOM DO PROMENE

Kako javno zagovaranje podrazumeva niz akcija usmerenih ka donosiocima odluka, u ovoj kategoriji želimo da istaknemo i pronađemo primer dobre prakse i primer uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija.

II  – PRVI GLAS GRAĐANA

Uspešno okupljeni građani kao nosioci poruke javnog zagovaranja

Ova nagrada namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja obezbedila podršku velikog broja građana koji su postali nosioci poruke kampanje.

III – POHOD NA AKTIVIZAM

Inicijative neformalne grupe

Ova nagrada namenjena je neformalnoj grupi odnosno uspešnoj aktivističkoj inicijativi koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana.

NAGRADA

Pored opsežne medijske promocije i javnog priznanja, odabrane organizacije civilnog društva i neformalna grupa će dobiti i robnu nagradu u vrednosti od 500 dolara.

PRIJAVA

Sve prijave vrše se putem onlajn formulara na sajtu Javno zagovaranje (javnozagovaranje.bos.rs) do 27. oktobra 2019. godine do 15 časova. Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje. Organizacije civilnog društva se mogu kandidovati odnosno biti nominovane i u okviru I i II kategorije, ali mogu biti nagrađeni isključivo u okviru jedne kategorije. Za sve dodatne informacije budite slobodni da pošaljete upit na imejl adresu javnozagovaranje@bos.rs najkasnije do 24. oktobra do 15 časova.

SELEKCIONA KOMISIJA I DODELA NAGRADA

Nezavisna selekciona komisija će nakon detaljnog pregleda svih prijava i nominacija odabrati dobitnike nagrada koji će biti predstavljeni na Godišnjoj konferenciji projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ u novembru 2019. godine.  Komisija će se rukovoditi jedinstvenim i unapred određenim i jasno definisanim kriterijumima koji se pre svega odnose na aktivaciju građana unutar kampanje, stepen uticaja, ostvarene saradnje sa donosiocima odluka, inovativnosti i kreativnosti same kampanje i slično.

O ORGANIZATORU

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarenju potencijala neophodnih za napredak jedne zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu.

Projekat je trogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija pokrenuo sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad.