Godišnje nagrade za javno zagovaranje

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, otvorila je prvi konkurs za Godišnje nagrade za javno zagovaranje.

Cilj ovog priznanja je prepoznavanje organizacija civilnog društva i neformalnih grupa koje nastoje da svoje zajednice učine boljim i uvezanijim.

U okviru konkursa postoje tri kategorije koje se odnose na:

  1. uspešno ostvarenu saradnju sa donosiocima odluka u javnom zagovaranju,
  2. uspešno okupljanje građana kao nosioca poruke javnog zagovaranja i
  3. inicijative neformalne grupe.

Pored opsežne medijske promocije i javnog priznanja, odabrane organizacije civilnog društva i neformalna grupa će dobiti i novčanu odnosno robnu nagradu u vrednosti od 500 dolara.

Sam nagradni konkurs daje priliku građanima da nominuju inicijative od značaja, dok organizacije i grupe na taj način dobijaju veću podršku javnosti za dalje sprovođenje kampanja javnog zagovaranja. Na konkursu mogu učestvovati odnosno mogu se nominovati organizacije civilnog društva, koje su tokom prethodne dve godine implementirale kampanje javnog zagovaranja koje odgovaraju cilju konkursa.

Sve prijave vrše se putem onlajn formulara na sajtu Javno zagovaranje do 21. oktobra 2019. godine do 15 časova. Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje. Više informacija o nagradama možete pronaći OVDE.

Ovom prilikom vas pozivamo da obavestite vaše partnere i saradnike o konkursu, a ujedno i da razmislite i (možda) i sami nominujete neke inicijativu u koju ste bili uključeni ili podržali.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.