Godišnji izveštaj Romskog centra za žene i decu Daje za 2023.godinu

Objavljeno: 19. februara 2024. godine

Romski centar za žene i decu Daje postoji više od 20 godina, i za to vreme prepoznat je od strane korisnica programa i usluga po stručnosti i poverenju, motivaciji i senzibilitetu za pružanje potrebne podrške. Njihov rad je u potpunosti zasnovan na potrebama korisnica, te tako posebnu pažnju posvećuju uspostavljanju i održavanju neposrednih kontakata sa romskom zajednicom u Srbiji, putem redovnih poseta naseljima u kojima žive Romi i Romkinje i organizovanja rezličitih događaja u naseljima (tribina, radionica, informisanja, uličnih kampanja i slično).

Kao rezultat radioničarskog rada sa Romkinjama iz naselja na teritoriji Beograda, veliki broj žena je mobilisan da se aktivno uključe u borbu za svoja prava i unapređenje položaja. Žene su ispoljile inicijativu za samoorganizovanjem i udruživanjem i tada su počele da im pružaju podršku da osnuju svoja udruženja, a tada je oformljena i mreža Ujedinjene Romkinje protiv nasilja, iz potrebe da se novoformirana ženska romska udruženja povežu, da razmenjuju iskustva i saradnju. Vrlo brzo, mreža je proširena i na druge regione izvan Beograda i u ovom trenutku je u njen rad uključeno 11 udruženja. Organizacija je aktivna u zagovaranju za ženska ljudska prava Romkinja, a od 2018.godine zagovaračke aktivnosti su, uz podršku švedske feminističke organizacije Kvinna till Kvinna, pored lokalnog i nacionalnog nivoa, usmerile i prema međunarodnim zainteresovanim stranama, uključujući institucije Evropske unije.

Izveštaj o radu Romskog centra za žene i decu Daje za 2023.godinu može se preuzeti OVDE.