H.art development center raspisao je konkurs za dve pozicije Project Officer-a

H.art Development Center je HR konsultantska agencija čija je misija razvijanje ljudi i unapređenje HR procesa u kompanijama. Cilj njihovih usluga je povećanje produktivnosti, zadovoljstva, lakoće poslovanja i samim tim poboljšanje funkcionisanja dela ili kompanije u celosti. U fokusu njihovih usluga, nalaze se razvojni projekti, koji predstavljaju kombinaciju koučinga, HR konsaltinga, treninga, praćenja i procena razvojnih potreba kompanija i zaposlenih.

Poziv je raspisan za dve pozocije Project Officera

Project Officer-saradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Izrada godišnjeg plana pružanja pomoći u saradnji organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti u zajedničkim akcijama i razvoju kapaciteta
 • Pomoć u izradi kapaciteta lokalnih vlasti ( saradnja OCD i lokalnih vlasti )
 • Obuka lokalnih mentora/ trenera
 • Pomoć loklanim vlastima u jačanju njihovih kapaciteta ka učešću, transparentnosti i odgovornosti
 • Uokviruje i koordiniše pružanje međunarodne i nacionalne tehničke pomoći
 • Daje doprinos dijalogu o politikama
 • Facilitacija procesa sa više aktera na lokalnom i nacionalnom nivou
 • Doprinosi izradi potrebne dokumentacije, uključujući periodične izveštaje o projektima
 • Razmena iskustva i zanja kroz različite platforme za upravljanje znanjem
 • Koordinira rad sa drugim Project Officer
 • Koordinira rad s drugim relevantnim projektima u lokalnoj upravi i podršci civilnom društva kako bi se osigurala sinergija

Više detalja za ovu poziciju možete pročitati ovde.

Project Officer – menadžment grantova i monitoring i evaluacija

 • Pomoći u izradi različitih šema grantova i priručnika za upravljanje grantovima
 • Osigurava odgovarajuće procese grantova / postupanje u skladu sa priručnikom za grantove
 • Nadgleda sprovođenje grantova
 • Podrška grantijima u grant administraciji
 • Priprema inpute i izveštaje o grantovima za odbore i rukovodstvo
 • Podržava razvoj i upotrebu funkcionalnog i inovativnog sistema monitoringa i evaluacije
 • Koordinira blagovremeno prikupljanje i obradu pouzdanih informacija u realizaciji projektnih reziltata i ciljeva u skladu sa logičkom matricom i godišnjim operativnim planovima
 • Daj ključni doprinos periodičnim projektnim izveštajima i koordinira razradu komunikacijskih proizvoda
 • Uokviruje i koordiniše pružanje međunarodne i nacionalne tehničke pomoći
 • Doprinosi izradi potrebne dokumentacije
 • Razmena iskustva i zanja kroz različite platforme za upravljanje znanjem
 • Koordinira rad sa drugim Project Office

Više detalja za ovu poziciju možete pročitati ovde.

Konkurs je otvoren do 08.10.2019.godine.