Hakaton „Dijalog za budućnost”, od 12. do 14. jula!

Hakaton okuplja ekipu mladih programera/ki, dizajnera/ki, aktivista/aktivistkinja, influensera/ki, blogera/ki, vlogera/ki iz regiona koja će stvarati promenu.

Uključi se i budi deo hakatona “Dijalog za budućnost” od 12 do 14. jula u Beogradu!

Budi deo hakatona posvećenog pozitivnim promenama kroz tehnološka rešenja. Hakaton okuplja mlade programere/ke, dizajnere/ke ili aktiviste/kinje, oko istog cilja da tokom 24 časa kreiraju inovativna rešenja. Bavićemo se temama koje posebno dotiču mlade u regionu – interkulturno učenje, suočavanje sa prošlošću, javno zagovaranje, i sl.

Timovi će tokom 24 časa raditi na predlogu rešenja uz podršku mentora/ki. Predloženo rešenje može biti digitalni sadržaj (web ili mobilna aplikacija, pretraživač, dodaci za pretraživače, rešenja primenljiva na društvenim mrežama…) ili može biti deo aktivnosti ili kampanje koje uključuju korišćenje digitalne tehnologije.

Timovi će sačinjavati najmanje 4, a najviše 6 članova koji su spremni da razviju kreativna rešenja. Upoznavanje sa novim ljudima je ono što hakaton čini dinamičnim i zanimljivim.

Učešće na hakatonu je besplatno. Internet, hrana i piće, kao i smeštaj su obezbeđeni, vaše je samo da ponesete dobru energiju, uređaje (lap top, punjač,..), četkicu za zube i presvlaku. Kako god došli do nas, mi vam pokrivamo troškove puta.

Budi spreman/na da budeš sa nama od početka do kraja događaja!

Još uvek niste sigurni da li želite da se prijavite? Želite da se oprobate? Naučite? Upoznate nove ljude? Naš tim mentora/ki će vam biti na raspolaganju da zajedno razvijete ideju tokom i nakon samog događaja!

Posebno ohrabrujemo međusobnu ispomoć i timski rad, jer cilj je zajednički.

Prijavite se do 28. juna popunjavanjem formulara! Najuspešnija ekipa će dobiti mogućnost rezentovanja svog proizvoda na jednom od najvećih foruma od Istanbula do Beča od 16-18. oktobra, kao i da poseti neke od najvažnijih IT kompanija u Srbiji!

Hakaton realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost zajedno sa UN agencijama,  UNDP, UNICEF i UNESCO, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije a uz podršku UN fonda za izgradnju mira u okviru projekta Dijalog za budućnost, koji je usmeren na jačanje dijaloga i socijalne kohezije mladih u/između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Cilj projekta je da doprinese stvaranju uslova za razvoj odnosa i boljoj budućnosti regiona Zapadnog Balkana, otvara veći prostor za konsutruktivan dijalog između različitih zajednica, građana i lidera, i na taj način promovišu poverenje i poštovanje različitosti.