Happy Chicken – Farma organskog uzgoja jaja

Beograd, 21. maj 2019. godine- Koliko znate o organskoj hrani? Uprkos tome što je većina nas čula za organsku hranu, retko ko je zapravo koristi u ishrani. Kada biste želeli da probate nešto organsko, da li biste znali gde to možete da kupite? Kako da budete sigurno da je to zaista zdravo? Ne zaboravimo cene, one moraju da budu pristupačne, što uglavnom nije slučaj kada se govori o zdravoj, organskoj hrani.

Upravo iz tih razloga, odnosno zbog želje da se ljudima ponudi visokokvalitetna, zdrava hrana, po vrlo povoljnim cenama, udruženje SUN došlo je na ideju da napravi farmu na kojoj bi se proizvodila organska kokošija jaja i meso.
Proizvodnja kvalitetne hrane nije jedini cilj Happy Chicken farme. Ona će predstavljati i održiv sistem podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici kroz unapređenje i razvoj postojeće „Radionice za osobe sa invaliditetom“. Planirano je i zapošljavanje osoba iz ugroženih kategorija, organizovanje ekološko-društvenih radionica za školsku decu, omladinu i odrasle, kao i promocija preduzeća kao i vrednosti na kojima se zasniva UG „San“ putem sajmova, vašara i drugih manifestacija.
Za ovu ideju možemo da zahvalimo divnom bračnom paru, koji su osnivači udruženja SUN, Jeleni i Stevanu Čović. Oni se godinama zalažu i bore za prava dece sa retkim bolestima. Cilj njihovog kocepta je da poboljšaju kvalitet života ljudi. Planirano je da radionica za osobe sa invaliditetom preraste u vid podrške lokalnoj zajednici, uz pomoć sredstava od prodaje proizvoda. Ovakav vid radionice započet je 2016. godine, a sa farmom Happy Chicken biće dodat nov sadržaj i nove aktivnosti. Jedna od novina biće terapija životinjama, i u tu svrhu biće korišćena kokošaka Lohman Brown, koje, pored izuzetne produktivnosti, odlikuje mirna narav i pitomost. Terapija životinjama smanjuje stres, razvija socijalizaciju, podstiče komunikaciju, umanjuje depresiju i anksioznosti, pomaže u prevazilaženju govornih i emotivnih poremećaja i kao takva je našla široku primenu, ne samo kod osoba sa smetnjama u razvoju, nego i kod školske dece. U sklopu Happy Chicken farme biće organizovane i radionice upravo za školsku decu, gde će moći da nauče korisne stvari o zdravoj ishrani, zdravom načinu života, ekologiji, al ii o potrebama i problemima sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom.
Pa da sumiramo, svi korisnici ove farme moćiće ne samo da se zdravo hrane, već će imati priliku da uče o značaju takve ishrane i o važnosti zašitite životne sredine. Ukoliko budete kupovali proizvode sa ove farme, bićete sigurni da unosite nešto kvalitetno u svoj organizam, a još važnije, na taj način pomagaćete osobama iz ugroženih grupa. Dobra ideja, zar ne?