Informativni sastanak o Konkursu za OCD „Dijalog promena”!

Objavljeno: 11. maja 2022. godine

Beogradska otvorena škola poziva organizacije civilnog društva da se do 20. maja prijave za učešće u Programu podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena” koji sprovodi u okviru projekta “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”.

Projekat je usmeren na pružanje doprinosa reformama u Srbiji kroz dijalog zainteresovanih strana, sa posebnim fokusom na dijalog organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti. Ciljevi Projekta su usmereni na pružanje podrške dijalogu o javnim politikama zasnovanom na podacima i saradnji OCD i javnih vlasti kao i jačanje kapaciteta OCD za osmišljavanje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju javnih politika. Kroz implementaciju projekta, radiće se i na upoznavanju šire javnosti o potrebi i rezultatima dijaloga OCD i javnih vlasti u procesu donošenja odluka i rešavanja problema u zajednici.

Više informacija o konkursu OVDE.

Maksimalan iznos po projektu za organizacije iznosi do 20.000 evra, a projekat je potrebno realizovati u periodu od oktobra 2022. do kraja jula 2023. godine.

Proces prijavljivanja se sastoji iz dve faze:

  • Faza 1: Dostavljanje projektnih ideja;
  • Faza 2: Dostavljanje punih predloga projekata.

U prvoj fazi selekcije za učešće u Programu od organizacija se očekuje da u formi kratkog koncepta, odnosno projektne ideje jasno opišu problem koji žele da reše, da opišu koje rezultate žele da postignu, da predlože aktivnosti kojima smatraju da se problem može rešiti, kao i da identifikuju sve one aktere koji im u tom poslu mogu pomoći.

U drugoj fazi selekcije  će biti odabrano 30 organizacija koje će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata, uz mentorsku podršku BOŠ tima.

Tim Beogradske otvorene škole će pružiti sve dodatne informacije o Programu podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena” na informativnom sastanku na ZOOM platformi 11. maja u 12 časova.

Informativnom sastanku možete prisustvovati onlajn OVDE.