Infosesija: Konsultacije sa akterima lokalne zajednice o razvoju socijalnog preduzetništva

24. oktobar 2019. godine, Centar za stručno usavršavanje, Kruševac

Resurs centar vas poziva na infosesiju Konsultacije sa akterima lokalne zajednice o razvoju socijalnog preduzetništva, koja će biti organizovana u četvrtak 24. oktobra 2019. godine, sa početkom u 12.00h u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu.

 

Konsultacije će biti organizovane prevashodno u cilju predstavljanja teksta nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu i predloga mera podrške kreiranih od strane civilnog društva.

 

Pozivamo predstavnike socijalnih preduzeća, organizacija civilnog društva, predstavnike lokalnih vlasti i druge zainteresovane aktere lokalnih zajednica da se uključe u proces i nakon upoznavanja sa Nacrtom i merama podrške razvoju socijalnog preduzetništva, daju svoje predloge za unapređenje.

Stručni tim koji je radio na Nacrtu Zakona o socijalnom preduzetništvu sačinjen je od članova sastavnih organizacija koji imaju više od 10 godina iskustva u praćenju razvoja sektora, pružanju podrške razvoju, zagovaranju adekvatnog pravnog prepoznavanja i zalaganju za razvoj celokupnog ekosistema za socijalne preduzetnike. Proces izrade nacrta Zakona i mera podrške inicirala je i povela Koalicija za razvoj solidarne ekonomije. U izradi Nacrta učestvovali su i predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Građanskih inicijativaEvrokontakta iz Kruševca, Grupe 484 i drugi zainteresovani predstavnici civilnog sektora, a uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u Srbiji (GIZ).

Nacrt zakona pruža optimalno rešenje u kome država definiše pojam socijalnog preduzetništva, ranjive grupe i oblasti od posebnog interesa, čime pokazuje da prepoznaje značaj socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije za društvo, a sa druge strane ostavlja sebi prostor da Programom, u skladu sa mogućnostima budžeta, u potpunosti planira podsticaje koje će dodeljivati tokom implementacije Zakona.

Zaprijavu i dodatne informacije možete nas kontaktirati na zorana.milovanovic@emins.org ili 011/3640-174.

Prijave su otvorene do 12.00h u utorak 22. oktobra.

 

Resurs centar logo small