Inkluzivna predstava “(Ne)Inkluzivna priča”

Inkluzivna predstava sa elementima forum teatra pod nazivom “(Ne)Inkluzivna priča“ nastala je u okviru šireg projekta koji realizuje Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub u periodu od 15. aprila do 31.  oktobra 2019. Predstava je do sada izvedena pet puta, a nakon svakog izvođenja veoma uspešno je organizovan je i građanski forum na kome su učesnici kroz dijalog iznosili svoja mišljenja i sugestije vezane za proces inkluzivnog obrazovanja.

Premijerno je predstava “(Ne)Inkluzivna priča” odigrana na Filzofskom fakultetu u Nišu, pred studentima i profesorima koji su nakon izvođenja učestvovali u građanskom forumu.

U toku projekta predstava je odigrana u parku Sveti Sava, pred više građana i učenika, a zatim i u Osnovnoj školi “Učitelj Tasa” a ciljne grupe su bili roditelji, nastavnici i učenici.

Četvrto i peto izvođenje bilo je u Regionalnom centru i Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” u Niškoj Banji.

U predstavi je učestvovalo oko dvadeset mladih starosti od 14-18 godina, oba pola, koji su zajedno sa rediteljem detaljno razradili okvirni tekst i gradili dramske scene. U ovoj inkluzivnoj predstavi učestvuju i mladi iz osetljivih grupa (dete sa invaliditetom, dete romske nacionanosti), a akcenat je na prikazivanju protivljenja roditelja konceptu inkluzivnog obrazovanja usled prisustva stereotipa i predrasuda.

Probe (dramske radionice) trajale su dva meseca, a za to vreme održane su 32 radionice, uz primenu takozvane forum teatar tehnike, a održane su radionice iz oblasti dečjih prava. Specifičnost ove predstave je i građanski forum, forma koja je organizovana nakon izvođenja svake predstave, a to je oblik dijaloga između građana, civilnog društva, medija i donosioca odluka. Svaki forum okupljao je u proseku po trideset-četrdeset učesnika, različitih ciljnih grupa: roditelji, nastavnici, eksperti, predstavnici lokalnih institucija, medija i civilnog društva.

Predstava “(Ne)Inkluzivna priča” deo je projekta “Inkluzivnim obrazovanjem do inkluzivnog društva” koju je Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub realizovalo uz podršku Beogradske otvorene škole (BOŠ) i USAID-a.