Institut za evropske poslove zapošljava koordinatora/ku na projektima

Objavljeno: 27. februara 2024. godine

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što žele da svojim radom doprnesu boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bi omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jača kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

U nastavku konkursa nalaze se informacije o uslovima neophodnim za prijavljivanje na konkurs, opisu posla i načinu prijavljivanja na konkurs.

Uslovi:

 1. Državljanin/državljanka Republike Srbije ili prebivalište sa dozvolom za rad;
 2. Najmanje sedmi stepen stručne spreme, prednost fakultetidruštvenih nauka – prevashodno političke nauke, prava, ekonomija;
 3. Poznavanje rada i iskustvo u projektnom menadžmentu od tri do pet godina;
 4. Napredno znanje srpskog i engleskog jezika (C1) i osnove poznavanja drugog stranog jezika (B1);
 5. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), sa posebnim naglaskom na Excel program i društvene mreže: LinkedIn; Twitter, Instagram i Facebook;
 6. Iskustvo u organizovanju događaja različite vrste, istaknute organizacione sposobnosti;
 7. Izražene komunikacione sposobnosti;
 8. Snažna posvećenost ljudskim i manjinskim pravima, regionalnom pomirenju, borbi protiv ekstremizma i evroatlanstskoj budućnosti Srbije i regiona;
 9. Spremnost za rad u malom timu s jasnom izraženom profesionalnom etikom i mogućnošću za samostalni rad i inicijativu;
 10. Posedovanje sertifikata u vezi sa upravljanjem projektima i iskustvo na projektima finansiranih od strane Evropske unije i vlade SAD će se smatrati prednošću;
 11. Spremnost na izvršavanje obaveza u kratkim rokovima.

 

Opis posla:

 1. priprema predloge projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;
 2. upravljanje projektnim ciklusom;
 3. izvršavanje administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata od strane donatora;
 4. staranje o valjanosti dokumentacije za izveštavanje donatora;
 5. garantovanje valjanosti finansijskih i narativnih izveštaja projektima kojima upravlja;
 6. redovno komuniciranje sa donatorima i zainteresovanim stranama u vezi sa implementacijom projekata i radom Instituta;
 7. uređivanje društvenih mreža, portala Instituta i redovno komuniciranje sa kolumnistima i web administratorom;
 8. redovno ažuriranje podataka, tekstova i fotografija u vezi sa projektima i njihova priprema za objavljivanje na portalima Instituta i dalju distribuciju;
 9. obavljanje i druge poslove po nalogu direktora;
 10. odgovornost  za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili nalogom direktora.

 

Kao organizacija civilnog društva, ističu svoju posvećenost stvaranju dinamičnog i optimalnog radnog ambijenta za naše kolege i koleginice. U svom malom timu, cene fleksibilnost i razumeju jedinstvene potrebe i obaveze svakog pojedinca. Stoga nude fleksibilno radno vreme i mogućnost rada od kuće kako bi omogućili svojim zaposlenima usklađivanje profesionalnih i privatnih obaveza. Takođe, podržavaju neprekidno učenje i razvoj timova pružajući plaćene mogućnosti usavršavanja i obuke. Svestni  važnosti raznolikosti iskustava i perspektiva organizuju putovanja kako unutar zemlje, tako i u inostranstvu, kako bi zaposleni mogli proširiti vidike i unaprediti svoje veštine. U ovom malom, ali živopisnom timu, svaki član je od suštinskog značaja i ima priliku da doprinese rastu organizacije. Pored ugovorene plate i državnog zdravstvenog osiguranja, stalno zaposlenim kolegama i koleginicama pružaju mogućnost privatnog zdravstvenog osiguranja, deset radnih dana za lično usavršavanje i 25 dana plaćenog odmora.

Način prijave

Ukoliko ste zainteresovani i smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujete se da pošaljete vašu prijavu koja se sastoji od:

 • Radne biografije(CV) koja sadrži vaše kontakte, radno iskustvo, obrazovanje i imena tri referenci koje bi mogle da potvrde vaše ranije iskustvo (maksimum 3 strane) i
 • Motivacionog pisma (maksimum 1 strana) koje morasadržati i očekivani iznos neto zarade na mesečnom nivou za 40 sati rada nedeljno.

 

Oba dokumenta u pdf ili word formatu sa svim traženim informacijama pošaljite na office@iea.rs najkasnije do 11.3.2024 do 12 časova. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na office@iea.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na testiranje u vezi sa znanjem engleskog jezika i rada na računaru. Uspešni/uspešne kandidati/kandidatkinje će biti pozvani/e na onlajn test irazgovor.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Izvor i fotografija: Institut za evropske poslove