Istraživanje o iskustvima osoba sa invaliditetom tokom vanrednog stanja i pandemije

Srpski filantropski forum poziva osobe sa invaliditetom, udruženja, saveze, asistente da učestvuju u Istraživanju: Iskustva osoba sa invaliditetom tokom vanrednog stanja i pandemije izazvane koronavirusom  Da bi podržala razumevanje posledica ovih izazova na osobe sa invaliditetom u Srbiji, Srpski filantropski forum želi da prikupi informacije o iskustvima osoba sa invaliditetom i o tome kako su država i civilno društvo reagovali tokom vanrednog stanja, kada je u pitanju ova specifična populacija.

Pred vama je upitnik koji će nam poslužiti da se sumiraju izazove, zaključci i napravi strategiju za dalje delovanje u cilju prevazilaženja prepreka.

Upitnik se nalazi na ovom linku https://forms.gle/iqTr39U57JrHAMZDA

Ovo istraživanje deo je okviru ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja koji je posvećen uklanjanju barijera sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Poseban segment aktivnosti u okviru ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja biće usmeren na ukazivanje na izazove i probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću tokom vanrednog stanja i pandemije izazvane koronavirusom. Da bi podržala razumevanje posledica ovih izazova na osobe sa invaliditetom u Srbiji, Srpski filantropski forum želi da prikupi informacije o iskustvima osoba sa invaliditetom i o tome kako su država i civilno društvo reagovali tokom vanrednog stanja, kada je u pitanju ova specifična populacija.

Nacionalni dan davanja je inicijativa Srpskog filantropskog foruma sa misijom razvoja kulture davanja u Srbiji. Srpski filantropski forum sprovodi inicijativu u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanja koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac a dodatno čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.