Istraživanje o medijskim navikama mladih

Objavljeno: 31. januara 2024. godine

Fakultet dramskih umetnosti organizuje istraživanje o medijskim navikama mladih, posebno medijskim navikama mladih koje se odnose na društvene mreže i poverenje u njih.
Traži se 20 mladih koji pripadaju dvema starosnim grupama (25-34 i 18-24) koji bi učestvovali u razgovoru. Fokus grupa bi se sastojala od otvorenog razgovora, koji bi bio vođen od strane istraživačice koja vodi ovo istraživanje za potrebe svog doktorskog rada, Marina Zec.

Termin fokus grupe je za:
1) mlade od 18-24 godine utorak 6.2. od 18 do 19 časova (10 ljudi), a za
2) mlade od 25-34 godina sreda 7.2. od 18 do 19 časova (10 ljudi) u učionici 36a na Fakultetu dramskih umetnosti.

Ukoliko ste  zainteresovani da učestvujete u ovom velikom istraživanju o medijskim navikama mladih pošaljite svoju prijavu (ime, prezime, godine, zanimanje i mesto gde živite) na email adresu marinazecpress@gmail.com.

Takođe, deo istraživanja čini i anketa, koju možete popuniti OVDE.

Izvor: KOMS