Istraživanje o položaju i potrebama mladih na selu

Fondacija Ana i Vlade Divac sprovodi istraživanje o položaju i potrebama mladih na selu.

Ispituje se percepciju mladih o kvalitetu života mladih na selu ali i o perspektivama za ostanak i kvalitetan život. Na osnovu rezultata ovog istraživanja kreiraće se konkretne preporuke koje će biti predstavljene relevantnim državnim institucijama, pre svega Ministarstvu omladine i sporta i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Mladi koji dolaze ili žive na selu mogu da popune online upitnika OVDE. Upitnik sadrži 30 pitanja i potrebno je oko 5 minuta za popunjavanje.

Poverljivost i anonimnost učesnika će biti osigurani. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo u istraživačke svrhe, a biće analizirani i prikazani isključivo na grupnom nivou, kao generalni zaključci istraživanja.

Upitnik će biti otvoren do 5. novembra 2019. godine.

Fondacija ovo istraživanje realizuje kao deo projekta „Mreža omaldinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ koju podržava Evropska komisija.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem sledećih imejl adresa: Ksenija Rakić, ksenija.rakic@divac.com ili Bojana Jevtović, bojana.jevtovic@divac.com.