Istraživanje o potrebama za izgradnjom kapaciteta

Trag fondacijaTrag Fondacija. u okviru Resurs Centra za podršku OCD, sprovodi istraživanje o potrebama za izgradnjom kapaciteta u organizacionom razvoju za organizacije koje su na početku svog delovanja (grassroots organizacije).
Ključni cilj ovog istraživanja je da otkrije potrebe za izgradnjom kapaciteta kod organizacija u ranoj fazi organizacionog razvoja. Rezultati ove procene bi bili korišćeni u svrhu razvoja budućih aktivnosti i usluga Resurs Centra tako da odgovore na potrebe i ovih organizacija .
Molimo vas da ovaj kratki upitnik samoprocene popunite do 7. februara i da budete otvoreni u pogledu svog dosadašnjeg organizacionog razvoja i potreba vaše organizacije jer će nam to pomoći da na najbolji način odgovorimo na njih. Za popunjavanje upitnika je potrebno najviše 10 minuta.