IT Botcamp traži predavača u Beogradu

IT Botcamp, u okviru Fondacije Ana i Vlade Divac, traži predavača Jave za kurs koji organizuje ova neprofitna škola. Cilj škole je da motivisanim ljudima otvori vrata za ulazak u IT sektor.  Predavač je potreban od 05.08.2019. u periodu od 8 nedelja, 4 sata dnevno ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 10:00h do 14:00h. Kursevi su besplatni za polaznike, ali su predavači plaćeni. Postoji mogućnost dogovora da se pokrije samo deo navedenog vremenskog perioda.

 

Potrebna znanja:
– Java
– Git (GitHub ili GitLab)
Postoji mogućnost dogovora da se pokrije 4 nedelje kursa.
Zaduženja predavača:
– Vođenje plana i programa na osnovu strukture koju postavlja škola.
– Održavanje predavanja i vežbi na osnovu plana i programa.
– Kreiranje, pregled, i ocenjivanje domaćih zadataka tokom kursa.
– Evaluacija i motivisanje polaznika tokom kursa.
– Redovna koordinacija sa menadžmentom škole.
– Organizovanje i ocenjivanje završnog testa za polaznike.
– Upravljanje opremom i prostorijama koje obezbeđuje škola.
Svi zainteresovani mogu poslati svoj CV na email info@itbootcamp.rs