Izbor primera dobre prakse u oblasti KViS

Euroguidance centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju po peti put organizuje Nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti KViS kao deo zajedničkih aktivnosti Euroguidance mreže koje imaju za cilj razmenu dobrih praksi iz ove oblasti na evropskom nivou. Takmičenje se organizuje u sklopu zajedničkih aktivnosti Euroguidance centra Srbije sa Euroguidance centrima u Češkoj Republici, Slovačkoj, Letoniji i Mađarskoj.

Cilj Nacionalnog takmičenja je promovisanje ustanova, organizacija i pojedinaca koji su u prethodnom periodu razvili nove usluge, alate ili materijale, tj. uspešno realizovali aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i na taj način doprineli razvoju sistema KViS u celini. Za predstavnike organizacija čiji primeri prakse budu nagrađeni na takmičenju predviđene su nagrade u vidu učešća na studijskim posetama i konferencijama.

Ko može da učestvuje?

Za učešće na takmičenju se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica (ili grupe lica/timovi) sa teritorije Republike Srbije koja pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja (u sistemu obrazovanja, zapošljavanja ili rada sa mladima), uključujući osnovne i srednje škole (ili timove za karijerno vođenje u okviru škola), centre za razvoj karijere, zavode za zapošljavanje, nevladine organizacije, kancelarije za mlade, poslodavce, studentske, učeničke ili stručne organizacije, organizatore usluga obrazovanja odraslih i druge.

Šta može biti primer dobre prakse u oblasti karijernog vođenja i savetovanja?

Na takmičenje je moguće prijaviti sve aktivnosti, usluge, alate ili publikacije iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja koje je pravno lice koja se prijavljuje (ili pojedinac ili tim u okviru određenog pravnog lica) realizovao ili razvio u prethodnom periodu. To uključuje alate i publikacije za karijerno informisanje, usluge karijernog savetovanja, programe obrazovanja za karijeru i slične aktivnosti koje su imale za cilj unapređenje veština upravljanja karijerom kod korisnika. Moguće je prijaviti primere iz sektora obrazovanja, zapošljavanja, rada sa mladima, ali i drugih oblasti (npr. karijerno vođenje zaposlenih u okviru kompanija).

Fokus takmičenja je na aktivnostima koje su direktno namenjene korisnicima (za razliku od npr. obuka za karijerne praktičare) u cilju unapređenja veština upravljanja karijerom, a ne samo stručnih znanja i veština za određeno zanimanje.

Kriterijumi izbora primera dobre prakse

Stručni žiri vrši izbor prijavljenih primera praksi ocenjivanjem sledećih aspekata:

  • Usaglašenost sa temom i oblašću takmičenja – prijava predstavlja primer aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja;
  • Ciljevi i ishodi prijavljenog primera (aktivnosti, alata…);
  • Ostvareni rezultati i korisnost za korisnike;
  • Zasnovanost na potrebama korisnika;
  • Metodologija;
  • Osiguranje kvaliteta i evaluacija;
  • Mogućnost replikacije primera prakse u drugim sredinama.

S obzirom da se takmičenje realizuje u saradnji sa Euroguidance centrima iz Češke, Slovačke, Letonije i Mađarske i da se nagrađeni primeri prakse predstavljaju u zajedničkoj publikaciji, dodatno će se vrednovati isticanje evropske dimenzije – mogućnost repliciranja primera u drugim državama Evrope, inspirisanost evropskim praksama, korišćenje evropskih alata i sl.

Kako se prijaviti?

Prijave primera dobrih praksi se podnose elektronskim putem popunjavanjem formulara dostupnog ovde do nedelje, 6. septembra 2020. godine u 23:59.

Kliknite da preuzmete Pravila konkursa za Nacionalno Euroguidance takmičenje dobrih praksi u oblasti KViS (.pdf).