Izgradnja otpornosti na nasilni ekstremizam u lokalnim zajednicama Zapadnog Balkana

Beograd, 4. decembar 2018. godine – Međunarodni republikanski institut u BiH (IRI) poziva lokalne organizacije i pojedince u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i/ili Srbiji, koji nastoje da izgrade otpornost na nasilni ekstremizam da apliciraju za dodelu malih grantova.

Uspešne aplikacije trebaju

• Prepoznati i predstaviti plan za adresiranje ili istraživanje podsticaja nasilnog ekstremizma, ili

• Prepoznati i predstaviti plan za unapređenje ili istraživanje faktora otpornosti na nasilni ekstremizam.

Vrednost pojedinačnih malih grantova koji će se dodeljivati iznosi između $ 3,000 i $ 7,000.

Period implementacije: projekti bi trebali da počnu ne pre 1. januara 2019. i da završe najkasnije do 31. jula 2019. Pravo na učešće i dodelu sredstava imaju organizacije, neformalne grupe i pojedinci koji deluju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i/ili Srbiji.

Organizacije koje imaju malo iskustva kao korisnici sredstava inostranih donatora posebno su podstaknute da se prijave. Rok za dostavljanje prijava je 3. januar 2019. Prijave moraju biti na engleskom jeziku.  Detalji su dostupni u zvaničnom pozivu na engleskom jeziku, OVDE.

Dodatne informacije koje se tiču poziva i prijave dostupne su na upit putem email adrese afazlic@iri.org.